CrossRef Text and Data Mining
Result of CrossRef Text and Data Mining Search is the related articles with entitled article. If you click link1 or link2 you will be able to reach the full text site of selected articles; however, some links do not show the full text immediately at now. If you click CrossRef Text and Data Mining Download icon, you will be able to get whole list of articles from literature included in CrossRef Text and Data Mining.
Neoadjuvant Chemotherapy–Guided Bladder-Sparing Treatment for Muscle-Invasive Bladder Cancer: Results of a Pilot Phase II Study
Hongzhe Shi, Wen Zhang, Xingang Bi, Dong Wang, Zejun Xiao, Youyan Guan, Kaopeng Guan, Jun Tian, Hongsong Bai, Linjun Hu, Chuanzhen Cao, Weixing Jiang, Zhilong Hu, Jin Zhang, Yan Chen, Shan Zheng, Xiaoli Feng, Changling Li, Yexiong Li, Jianhui Ma, Yueping Liu, Aiping Zhou, Jianzhong Shou
Cancer Research and Treatment. 2021;53(4):1156-1165.   Published online 2021 February 10    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.1356

Excel Download

Neoadjuvant Chemotherapy–Guided Bladder-Sparing Treatment for Muscle-Invasive Bladder Cancer: Results of a Pilot Phase II Study
Cancer Research and Treatment. 2021;53(4):1156-1165   Crossref logo
Link1 Link2 Link3

WITHDRAWN: Neoadjuvant Chemotherapy and Bladder-Sparing Surgery for Muscle-Invasive Bladder Cancer: Ten-year Outcomes
Urology. 2022;   Crossref logo
Link1 Link2

Neoadjuvant Chemotherapy for Muscle-Invasive Bladder Cancer
Bladder Cancer. 2018;337-352   Crossref logo
Link1 Link2

Review of SWOG S1314: Lessons from a Randomized Phase II Study of Co-Expression Extrapolation (COXEN) with Neoadjuvant Chemotherapy for Localized, Muscle-Invasive Bladder Cancer
Bladder Cancer. 2020;6(2):123-129   Crossref logo
Link1

Re: Long-Term Results of Two Prospective Bladder-Sparing Trimodality Approaches for Invasive Bladder Cancer: Neoadjuvant Chemotherapy and Concurrent Radio-Chemotherapy
Journal of Urology. 2013;190(2):495-495   Crossref logo
Link1 Link2 Link3

Immune Responses to Neoadjuvant Chemotherapy in Muscle Invasive Bladder Cancer
Bladder Cancer. 2018;4(1):1-7   Crossref logo
Link1

Muscle Invasive Bladder Cancer and Neoadjuvant Chemotherapy
Management of Muscle Invasive Bladder Cancer. 2021;189-196   Crossref logo
Link1

Neoadjuvant Chemotherapy: A New Treatment Paradigm for Muscle-Invasive Bladder Cancer
European Urology. 2009;55(2):303-305   Crossref logo
Link1 Link2

Neoadjuvant Chemotherapy in Muscle Invasive Urothelial Bladder Cancer
Robotic Urology. 2018;241-248   Crossref logo
Link1

Neoadjuvant Chemotherapy for Muscle Invasive Bladder Cancer
Management of Muscle Invasive Bladder Cancer. 2021;183-187   Crossref logo
Link1

This metadata service is kindly provided by CrossRef from May 29, 2014. Cancer Res Treat has participated in CrossRef Text and Data Mining service since October 29, 2014.