PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Cancer Research and Treatment10.4143/crt.2018.65220195141259-1268Subdivision of Nasopharyngeal Carcinoma Patients with Bone-Only Metastasis at Diagnosis for Prediction of Survival and Treatment GuidanceXue-Song Sun, Yu-Jing Liang, Sai-Lan Liu, Qiu-Yan Chen, Shan-Shan Guo, Yue-Feng Wen, Li-Ting Liu, Hao-Jun Xie, Qing-Nan Tang, Xiao-Yun Li, Jin-Jie Yan, Lin-Quan Tang, Hai-Qiang Maihttp://e-crt.org/upload/pdf/crt-2018-652.pdf, http://e-crt.org/journal/view.php?doi=10.4143/crt.2018.652, http://e-crt.org/upload/pdf/crt-2018-652.pdf
The Oncologist10.1634/theoncologist.2014-02062015203291-298M1 Stage Subdivision and Treatment Outcome of Patients With Bone-Only Metastasis of Nasopharyngeal CarcinomaLujun Shen, Jun Dong, Sheng Li, Yue Wang, Annan Dong, Wanhong Shu, Ming Wu, Changchuan Pan, Yunfei Xia, Peihong Wuhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1634/theoncologist.2014-0206, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1634/theoncologist.2014-0206, https://academic.oup.com/oncolo/article-pdf/20/3/291/41869649/oncolo_20_3_291.pdf, https://academic.oup.com/oncolo/article-pdf/20/3/291/41869649/oncolo_20_3_291.pdf
10.21203/rs.3.rs-685930/v22021Optimizing the Treatment Mode for De Novo Metastatic Nasopharyngeal Carcinoma With Bone-only MetastasisCheng Lin, Sheng Lin, lili Zhu, JianJi Pan, Yun Xu, shaojun linhttps://www.researchsquare.com/article/rs-685930/v2, https://www.researchsquare.com/article/rs-685930/v2.html
10.21203/rs.3.rs-685930/v12021Optimizing the Treatment Mode for de Novo Metastatic Nasopharyngeal Carcinoma with Bone-Only MetastasisCheng Lin, Sheng Lin, li Li Zhu, jun Shao Lin, ji Jian Pan, Yun Xuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-685930/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-685930/v1.html
BMC Cancer10.1186/s12885-021-09152-12022221Optimizing the treatment mode for de novo metastatic nasopharyngeal carcinoma with bone-only metastasisCheng Lin, Sheng Lin, Lili Zhu, Shaojun Lin, Jianji Pan, Yun Xuhttps://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12885-021-09152-1.pdf, https://link.springer.com/article/10.1186/s12885-021-09152-1/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12885-021-09152-1.pdf
Oral Oncology10.1016/j.oraloncology.2019.08.00320199731-36Role of zoledronic acid in nasopharyngeal carcinoma patients with bone-only metastasis at diagnosisXue-Song Sun, Chao Lin, Yu-Jing Liang, Qiu-Yan Chen, Lin-Quan Tang, Hai-Qiang Maihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1368837519302672?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1368837519302672?httpAccept=text/plain
Annals of Oncology10.1093/annonc/mdx665.019201728x105The impact of national health insurance of Indonesia on delay in diagnosis, treatment and survival of nasopharyngeal carcinoma patientsG. Khuzairi, S.H. Hutajulu, J. Kurniandahttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0923753419563219?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0923753419563219?httpAccept=text/plain, http://academic.oup.com/annonc/article-pdf/28/suppl_10/mdx665.019/21936755/mdx665.019.pdf
Oral Oncology10.1016/j.oraloncology.2011.05.0102011478747-752Risk subset of the survival for nasopharyngeal carcinoma patients with bone metastases: Who will benefit from combined treatment?Xun Cao, Yujing Han, Liru He, Jin Xiang, Zhesheng Wenhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1368837511001874?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1368837511001874?httpAccept=text/plain
Pharynx - Diagnosis and Treatment10.5772/intechopen.973982021Screening of Nasopharyngeal CarcinomaYanping Yang, Yonglin Caihttp://www.intechopen.com/download/pdf/76247
Pharynx - Diagnosis and Treatment10.5772/intechopen.996542021Diagnosis and Therapy of Nasopharyngeal CarcinomaTingting Huang, Zhe Zhang, Xiaoying Zhouhttp://www.intechopen.com/download/pdf/78042