EGFR-TKI Combined with Pemetrexed versus EGFR-TKI Monotherapy in Advanced EGFR-Mutated NSCLC: A Prospective, Randomized, Exploratory Study
Weiguang Gu, Hua Zhang, Yiyu Lu, Minjing Li, Shuang Yang, Jianmiao Liang, Zhijian Ye, Zhihua Li, Minhong He, Xiaoliang Shi, Fei Wang, Dong You, Weiquan Gu, Weineng Feng
Cancer Res Treat. 2023;55(3):841-850.   Published online 2023 Feb 13     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2022.1438
Citations to this article as recorded by Crossref logo
SP3-induced Timeless transcription contributes to cell growth of lung adenocarcinoma cells
Ping Tian, Dajun Du, Li Yang, Nan Zhou, Ling Tao, Divijendra Natha Reddy Sirigiri
PLOS ONE.2024; 19(2): e0298295.     CrossRef
PIK3CA mutation as an acquired resistance driver to EGFR-TKIs in non-small cell lung cancer: Clinical challenges and opportunities
Xiaohong Liu, Wuxuan Mei, Pengfei Zhang, Changchun Zeng
Pharmacological Research.2024; 202: 107123.     CrossRef
Risk factors for interstitial lung disease in patients with non-small cell lung cancer with epidermal growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitors: A systematic review and meta-analysis
Yosuke Fukuda, Yoshitaka Uchida, Koichi Ando, Ryo Manabe, Akihiko Tanaka, Hironori Sagara
Respiratory Investigation.2024; 62(3): 481.     CrossRef