Real-World Efficacy Data and Predictive Clinical Parameters for Treatment Outcomes in Advanced Esophageal Squamous Cell Carcinoma Treated with Immune Checkpoint Inhibitors
Jwa Hoon Kim, Bokyung Ahn, Seung-Mo Hong, Hwoon-Yong Jung, Do Hoon Kim, Kee Don Choi, Ji Yong Ahn, Jeong Hoon Lee, Hee Kyoung Na, Jong Hoon Kim, Yong-Hee Kim, Hyeong Ryul Kim, Hyun Joo Lee, Sung-Bae Kim, Sook Ryun Park
Cancer Res Treat. 2022;54(2):505-516.   Published online 2021 Jun 23     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.1198
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Clinical features and treatment outcomes of PD-1 inhibitor therapy in elderly patients (≥ 65 years) with advanced esophageal squamous cell carcinoma: a real-world study
Yi Yu, Tao Wu, Wei Gan, Can Liu, Ran Zhang, Jinxiu Zheng, Jianping Xiong, Jun Chen, Junhe Li
Clinical and Translational Oncology.2024;[Epub]     CrossRef
Prognostic nutritional index as a prognostic biomarker for gastrointestinal cancer patients treated with immune checkpoint inhibitors
Lilong Zhang, Wangbin Ma, Zhendong Qiu, Tianrui Kuang, Kunpeng Wang, Baohong Hu, Weixing Wang
Frontiers in Immunology.2023;[Epub]     CrossRef
Impact of Patient Characteristics on the Outcomes of Patients with Gastrointestinal Cancers Treated with Immune Checkpoint Inhibitors
Hyejee Ohm, Omar Abdel-Rahman
Current Oncology.2023; 30(1): 786.     CrossRef
A systematic review and meta-analysis evaluating the impact of antibiotic use on the clinical outcomes of cancer patients treated with immune checkpoint inhibitors
Athéna Crespin, Clément Le Bescop, Jean de Gunzburg, Fabien Vitry, Gérard Zalcman, Julie Cervesi, Pierre-Alain Bandinelli
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
The Use of Antibiotics During Immune Checkpoint Inhibitor Treatment Is Associated with Lower Survival in Advanced Esophagogastric Cancer
Lilong Zhang, Tianrui Kuang, Dongqi Chai, Wenhong Deng, Peng Wang, Weixing Wang
International Immunopharmacology.2023; 119: 110200.     CrossRef
Predictive Impact of Prognostic Nutritional Index in Patients with Cancer Treated with Immune Checkpoint Inhibitors: A Systematic Review and Meta-Analysis
Xin-Tian Xu, Yu Qian, Meng-Xing Tian, Chen-Chen Ding, Huan Guo, Jing Tang, Guo-Liang Pi, Yuan Wu, Zhu Dai, Xin Jin
Nutrition and Cancer.2023; 75(6): 1413.     CrossRef
Immune checkpoint inhibitors in the treatment of oesophageal squamous cell carcinoma: where are we and where are we going?
Ning Chen, Xiaoling Xu, Yun Fan
Therapeutic Advances in Medical Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
進行食道癌に対する化学療法,化学放射線療法における栄養管理
豊 木村
The Japanese Journal of SURGICAL METABOLISM and NUTRITION.2023; 57(6): 183.     CrossRef
Prognostic and predictive impact of neutrophil‐to‐lymphocyte ratio and HLA‐I genotyping in advanced esophageal squamous cell carcinoma patients receiving immune checkpoint inhibitor monotherapy
Lin Wang, Yanrong Zhu, Bo Zhang, Xi Wang, Hongnan Mo, Yuchen Jiao, Jiachen Xu, Jing Huang
Thoracic Cancer.2022; 13(11): 1631.     CrossRef
Prognostic Nutritional Index Predicts Response and Prognosis in Cancer Patients Treated With Immune Checkpoint Inhibitors: A Systematic Review and Meta-Analysis
Liwei Ni, Jing Huang, Jiyuan Ding, Junyan Kou, Tingting Shao, Jun Li, Liujie Gao, Wanzhen Zheng, Zhen Wu
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
The impact of antibiotic use on clinical features and survival outcomes of cancer patients treated with immune checkpoint inhibitors
Jiaxin Zhou, Guowei Huang, Wan-Ching Wong, Da-hai Hu, Jie-wen Zhu, Ruiman Li, Hong Zhou
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
The prognostic value of prognostic nutritional index in advanced cancer receiving PD‐1/L1 inhibitors: A meta‐analysis
Pengfei Li, Yutian Lai, Long Tian, Qinghua Zhou
Cancer Medicine.2022; 11(16): 3048.     CrossRef
Intratumoral immunotherapy using a TLR2/3 agonist, L-pampo, induces robust antitumor immune responses and enhances immune checkpoint blockade
Won Suk Lee, Dong Sung Kim, Jeong Hun Kim, Yoonki Heo, Hannah Yang, Eun-Jin Go, Jin Hyoung Kim, Seung Joon Lee, Byung Cheol Ahn, Jung Sun Yum, Hong Jae Chon, Chan Kim
Journal for ImmunoTherapy of Cancer.2022; 10(6): e004799.     CrossRef
Focus on the Dynamics of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Cancer Patients Treated with Immune Checkpoint Inhibitors: A Meta-Analysis and Systematic Review
Yusheng Guo, Dongqiao Xiang, Jiayu Wan, Lian Yang, Chuansheng Zheng
Cancers.2022; 14(21): 5297.     CrossRef
The association between albumin levels and survival in patients treated with immune checkpoint inhibitors: A systematic review and meta-analysis
Deniz Can Guven, Taha Koray Sahin, Enes Erul, Alessandro Rizzo, Angela Dalia Ricci, Sercan Aksoy, Suayib Yalcin
Frontiers in Molecular Biosciences.2022;[Epub]     CrossRef
Nomogram Based on Monocyte-to-Lymphocyte Ratio to Predict Survival of Unresectable Esophageal Squamous Cell Carcinoma Who Receive First-Line PD-1/PD-L1 Inhibitors Combined with Chemotherapy
Xiaolu Ma, Yongfeng Ding, Jiong Qian, Mingyu Wan, Ning Li, Chenyu Mao, Cheng Xiao, Haiping Jiang, Yulong Zheng, Luntao Wu, Xiaoyu Chen, Nong Xu
Current Oncology.2022; 29(11): 8937.     CrossRef