Double Tract Reconstruction Reduces Reflux Esophagitis and Improves Quality of Life after Radical Proximal Gastrectomy for Patients with Upper Gastric or Esophagogastric Adenocarcinoma
Xin Ji, Chenggen Jin, Ke Ji, Ji Zhang, Xiaojiang Wu, Ziyu Jia, Zhaode Bu, Jiafu Ji
Cancer Res Treat. 2021;53(3):784-794.   Published online 2020 Dec 29     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.1064
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comparison of the prognosis of four different surgical strategies for proximal gastric cancer: a network meta-analysis
Ling Tan, Meng-ni Ran, Zi-lin Liu, Ling-han Tang, Zhou Ma, Zhou He, Zhou Xu, Fang-han Li, Jiang-wei Xiao
Langenbeck's Archives of Surgery.2022; 407(1): 63.     CrossRef
Protocol for Comparing the Efficacy of Three Reconstruction Methods of the Digestive Tract (Kamikawa Versus Double-Tract Reconstruction Versus Tube-Like Stomach) After Proximal Gastrectomy
Wei Dong Wang, Rui Qi Gao, Tong Chen, Dan Hong Dong, Qin Chuan Yang, Hai Kun Zhou, Jiang Peng Wei, Peng Fei Yu, Xi Sheng Yang, Xiao Hua Li, Gang Ji
Frontiers in Surgery.2022;[Epub]     CrossRef
A review on double tract reconstruction after proximal gastrectomy for proximal gastric cancer
Tricia S. Lewis, YongDong Feng
Annals of Medicine and Surgery.2022; 79: 103879.     CrossRef
Clinical Comparison of Proximal Gastrectomy With Double-Tract Reconstruction Versus Total Gastrectomy With Roux-en-Y Anastomosis for Siewert Type II/III Adenocarcinoma of the Esophagogastric Junction
Xiaoming Ma, Mingzuo Zhao, Jian Wang, Haixing Pan, Jianqiang Wu, Chungen Xing
Journal of Gastric Cancer.2022; 22(3): 220.     CrossRef
Surgical considerations and outcomes of minimally invasive approaches for gastric cancer resection
Cecilia T. Ong, Jason L. Schwarz, Kevin K. Roggin
Cancer.2022; 128(22): 3910.     CrossRef
Uncut interposed jejunum pouch, esophagus and residual stomach double anastomosis: An innovative method of digestive tract reconstruction following proximal gastrectomy
JiaQing Gong, Xia Liu, GuangLan Wang, Wei Li, GuoDe Luo, Yan Lin, Bin Zhang, ChuanDong Chen
Asian Journal of Surgery.2022;[Epub]     CrossRef