Polymorphisms in TYMS for Prediction of Capecitabine-Induced Hand-Foot Syndrome in Chinese Patients with Colorectal Cancer
Si-Qi Dong, Tong-Min Wang, Jiang-Bo Zhang, Yong-Qiao He, Wen-Qiong Xue, Zi-Yi Wu, Da-Wei Yang, Lian-Jing Cao, Jing-Wen Huang, Xi-Zhao Li, Pei-Fen Zhang, Xiao-Hui Zheng, Wei-Hua Jia
Cancer Res Treat. 2021;53(3):724-732.   Published online 2020 Dec 2     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.457
Citations to this article as recorded by Crossref logo
DPYD Exome, mRNA Expression and Uracil Levels in Early Severe Toxicity to Fluoropyrimidines: An Extreme Phenotype Approach
Priscila Villalvazo, Belén Marzal-Alfaro, Pilar García-Alfonso, José Luis Revuelta-Herrero, Fabienne Thomas, Sara López-Tarruella, Xandra García-González, Aitana Calvo, Malika Yakoubi, Sara Salvador-Martín, Flora López-López, Iker Aguilar, María Sanjurjo-
Journal of Personalized Medicine.2021; 11(8): 792.     CrossRef