Baseline Total Metabolic Tumor Volume and Total Lesion Glycolysis Measured on 18F-FDG PET-CT Predict Outcomes in T-Cell Lymphoblastic Lymphoma
Xiaoyan Feng, Xin Wen, Ling Li, Zhenchang Sun, Xin Li, Lei Zhang, Jingjing Wu, Xiaorui Fu, Xinhua Wang, Hui Yu, Xinran Ma, Xudong Zhang, Xinli Xie, Xingmin Han, Mingzhi Zhang
Cancer Res Treat. 2021;53(3):837-846.   Published online 2020 Dec 2     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.123
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prognostic value of baseline total metabolic tumour volume of 18F-FDG PET/CT imaging in patients with angioimmunoblastic T-cell lymphoma
Huanyu Gong, Tiannv Li, Jianyong Li, Lijun Tang, Chongyang Ding
EJNMMI Research.2021;[Epub]     CrossRef