Differing Outcomes of Patients with High Hyperdiploidy and ETV6-RUNX1 Rearrangement in Korean Pediatric Precursor B Cell Acute Lymphoblastic Leukemia
Jae Wook Lee, Seongkoo Kim, Pil-Sang Jang, Nack-Gyun Chung, Bin Cho
Cancer Res Treat. 2021;53(2):567-575.   Published online 2020 Oct 8     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.507
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Construction of three‐gene‐based prognostic signature and analysis of immune cells infiltration in children and young adults with B‐acute lymphoblastic leukemia
Chunli Xiang, Jie Wu, Liang Yu
Molecular Genetics & Genomic Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Prognostic Value and Outcome for ETV6/RUNX1-Positive Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia: A Report From the South China Children’s Leukemia Group
Kun-yin Qiu, Hong-gui Xu, Xue-qun Luo, Hui-rong Mai, Ning Liao, Li-hua Yang, Min-cui Zheng, Wu-qing Wan, Xue-dong Wu, Ri-yang Liu, Qi-wen Chen, Hui-qin Chen, Xiao-fei Sun, Hua Jiang, Xing-jiang Long, Guo-hua Chen, Xin-yu Li, Chang-gang Li, Li-bin Huang, Y
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef