Prediction of Pathologic Response to Neoadjuvant Chemoradiotherapy in Patients with Esophageal Squamous Cell Carcinoma Incorporating Hematological Biomarkers
Yingjia Wu, Jinbin Chen, Lei Zhao, Qiaoqiao Li, Jinhan Zhu, Hong Yang, Suping Guo, Mian Xi
Cancer Res Treat. 2021;53(1):172-183.   Published online 2020 Sep 4     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.594
Citations to this article as recorded by Crossref logo
CT-based deep learning radiomics and hematological biomarkers in the assessment of pathological complete response to neoadjuvant chemoradiotherapy in patients with esophageal squamous cell carcinoma: A two-center study
Meng Zhang, Yukun Lu, Hongfu Sun, Chuanke Hou, Zichun Zhou, Xiao Liu, Qichao Zhou, Zhenjiang Li, Yong Yin
Translational Oncology.2024; 39: 101804.     CrossRef
A machine learning approach using 18F-FDG PET and enhanced CT scan-based radiomics combined with clinical model to predict pathological complete response in ESCC patients after neoadjuvant chemoradiotherapy and anti-PD-1 inhibitors
Wei-Xiang Qi, Shuyan Li, Jifeng Xiao, Huan Li, Jiayi Chen, Shengguang Zhao
Frontiers in Immunology.2024;[Epub]     CrossRef
Neoadjuvant PD-1 Plus Chemotherapy for Locally Advanced Esophageal Squamous Cell Carcinoma
Ting Qian, Delin Liu, Guochun Cao, Zhipeng Chen, Qin Zhang
Technology in Cancer Research & Treatment.2024;[Epub]     CrossRef
Nomogram for predicting pathologic complete response to neoadjuvant chemoradiotherapy in patients with esophageal squamous cell carcinoma
Guihong Liu, Tao Chen, Xin Zhang, Binbin Hu, Jiayun Yu
Cancer Medicine.2024;[Epub]     CrossRef
Pathological response to neoadjuvant chemoradiotherapy for oesophageal squamous cell carcinoma in Eastern versus Western countries: meta-analysis
Xing Gao, Hidde C G Overtoom, Ben M Eyck, Shi-Han Huang, Daan Nieboer, Pieter C van der Sluis, Sjoerd M Lagarde, Bas P L Wijnhoven, Yin-Kai Chao, Jan J B van Lanschot
British Journal of Surgery.2024;[Epub]     CrossRef
The relationship between systemic immune-inflammation indexes and treatment response in locally advanced esophageal cancer
Esra KEKİLLİ, Ebru ATASEVER AKKAŞ, Serab UYAR, Emre YEKEDÜZ
Anatolian Current Medical Journal.2023; 5(1): 53.     CrossRef
A Novel Predictor of Pathologic Complete Response for Neoadjuvant Immunochemotherapy in Resectable Locally Advanced Esophageal Squamous Cell Carcinoma
Yalan Yang, Dao Xin, Huike Wang, Lulu Guan, Xiangrui Meng, Taiying Lu, Xiwen Bai, Feng Wang
Journal of Inflammation Research.2023; Volume 16: 1443.     CrossRef
Gut microbiome can predict chemoradiotherapy efficacy in patients with esophageal squamous cell carcinoma
Takuma Sasaki, Yasunori Matsumoto, Kentaro Murakami, Satoshi Endo, Takeshi Toyozumi, Ryota Otsuka, Kazuya Kinoshita, Jie Hu, Shinichiro Iida, Hiroki Morishita, Yuri Nishioka, Akira Nakano, Masaya Uesato, Hisahiro Matsubara
Esophagus.2023; 20(4): 691.     CrossRef
Pretreatment absolute lymphocyte count is an independent predictor for survival outcomes for esophageal squamous cell carcinoma patients treated with neoadjuvant chemoradiotherapy and pembrolizumab: An analysis from a prospective cohort
Wei‐Xiang Qi, Xiaoyan Wang, Chengqiang Li, Shuyan Li, Huan Li, Feifei Xu, Jiayi Chen, Shengguang Zhao, Hecheng Li
Thoracic Cancer.2023; 14(17): 1556.     CrossRef
Prognostic analysis and treatment utilization of different treatment strategies in elderly esophageal cancer patients with distant metastases: a SEER database analysis
Lian-Qiang Han, Ting-Ting Cui, Nian-Jun Xiao, Wen Li
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2023; 149(17): 15413.     CrossRef
Effect of dynamic platelet-to-lymphocyte ratio on the prognosis of patients with esophageal squamous cell carcinoma receiving chemoradiotherapy
Dan He, Shulan Du, Songyuan He, Hao Song, Bo Pu, Guojun Zhang, Chuan Yang
Medicine.2023; 102(49): e36554.     CrossRef
Impact of Platelets to Lymphocytes Ratio and Lymphocytes during Radical Concurrent Radiotherapy and Chemotherapy on Patients with Nonmetastatic Esophageal Squamous Cell Carcinoma
Yaotian Zhang, Ning Han, Xue Zeng, Chaonan Sun, Shichen Sun, Xinchi Ma, Yanyu Zhang, Zhuang Liu, Zilan Qin, Hong Guo, Yubing Li, Na Zhang, Bruno Vincenzi
Journal of Oncology.2022; 2022: 1.     CrossRef
Serum Anti-BRAT1 is a Common Molecular Biomarker for Gastrointestinal Cancers and Atherosclerosis
Liubing Hu, Jiyue Liu, Hideaki Shimada, Masaaki Ito, Kazuo Sugimoto, Takaki Hiwasa, Qinghua Zhou, Jianshuang Li, Si Shen, Hao Wang
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Impact of radiotherapy on the immune landscape in oesophageal adenocarcinoma
Noel E Donlon, Maria Davern, Fiona O’Connell, Andrew Sheppard, Aisling Heeran, Anshul Bhardwaj, Christine Butler, Ravi Narayanasamy, Claire Donohoe, James J Phelan, Niamh Lynam-Lennon, Margaret R Dunne, Stephen Maher, Jacintha O’Sullivan, John V Reynolds,
World Journal of Gastroenterology.2022; 28(21): 2302.     CrossRef
Pathologic Complete Response Prediction to Neoadjuvant Immunotherapy Combined with Chemotherapy in Resectable Locally Advanced Esophageal Squamous Cell Carcinoma: Real-World Evidence from Integrative Inflammatory and Nutritional Scores
Jifeng Feng, Liang Wang, Xun Yang, Qixun Chen, Xiangdong Cheng
Journal of Inflammation Research.2022; Volume 15: 3783.     CrossRef
The Role of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Predicting Pathological Response for Resectable Non–Small Cell Lung Cancer Treated with Neoadjuvant Chemotherapy Combined with PD-1 Checkpoint Inhibitors
Xiaoyan Sun, Yingnan Feng, Bin Zhang, Wuhao Huang, Xiaoliang Zhao, Hua Zhang, Dongsheng Yue, Changli Wang
Cancer Research and Treatment.2022; 54(4): 1017.     CrossRef
The predictive value of peripheral blood cells and lymphocyte subsets in oesophageal squamous cell cancer patients with neoadjuvant chemoradiotherapy
Jin Zhou, Hai-Ping Lin, Xin Xu, Xiao-Hang Wang, Ling Rong, Yao Zhang, Lei Shen, Lei Xu, Wei-Ting Qin, Qing Ye, Xiu-Mei Ma, Yong-Rui Bai
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef