Nomogram for Predicting Central Lymph Node Metastasis in Papillary Thyroid Cancer: A Retrospective Cohort Study of Two Clinical Centers
Zheyu Yang, Yu Heng, Jianwei Lin, Chenghao Lu, Dingye Yu, Lei Tao, Wei Cai
Cancer Res Treat. 2020;52(4):1010-1018.   Published online 2020 Jun 9     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.254
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Ultrasonic Feature Prediction of Large-Number Central Lymph Node Metastasis in Clinically Node-Negative Solitary Papillary Thyroid Carcinoma
Weihan Xiao, Xiaomin Hu, Chaoxue Zhang, Xiachuan Qin
Endocrine Research.2023; 48(4): 112.     CrossRef
Nomogram for predicting central lymph node metastasis in T1-T2 papillary thyroid cancer with no lateral lymph node metastasis
Yubo Sun, Wei Sun, Jingzhe Xiang, Hao Zhang
Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
An integrated nomogram combining deep learning, clinical characteristics and ultrasound features for predicting central lymph node metastasis in papillary thyroid cancer: A multicenter study
Luchen Chang, Yanqiu Zhang, Jialin Zhu, Linfei Hu, Xiaoqing Wang, Haozhi Zhang, Qing Gu, Xiaoyu Chen, Sheng Zhang, Ming Gao, Xi Wei
Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
Central and lateral neck involvement in papillary thyroid carcinoma patients with or without thyroid capsular invasion: A multi-center analysis
Zheyu Yang, Yu Heng, Jian Zhou, Lei Tao, Wei Cai
Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
Development and validation of nomograms for predicting the risk of central lymph node metastasis of solitary papillary thyroid carcinoma of the isthmus
Yonghao Li, Xuefei Gao, Tiantian Guo, Jing Liu
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2023; 149(16): 14853.     CrossRef
Development and validation of an individualized nomogram for predicting the high-volume (> 5) central lymph node metastasis in papillary thyroid microcarcinoma
X. Wei, Y. Min, Y. Feng, D. He, X. Zeng, Y. Huang, S. Fan, H. Chen, J. Chen, K. Xiang, H. Luo, G. Yin, D. Hu
Journal of Endocrinological Investigation.2022; 45(3): 507.     CrossRef
Preoperative Prediction of Central Cervical Lymph Node Metastasis in Fine-Needle Aspiration Reporting Suspicious Papillary Thyroid Cancer or Papillary Thyroid Cancer Without Lateral Neck Metastasis
Kai Zhang, Lang Qian, Jieying Chen, Qian Zhu, Cai Chang
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Relationship between subgroups of central and lateral lymph node metastasis in clinically node-negative papillary thyroid carcinoma
Jing Zhou, Da-Xue Li, Han Gao, Xin-Liang Su
World Journal of Clinical Cases.2022; 10(12): 3709.     CrossRef
Hashimoto’s Thyroiditis Is Associated With Central Lymph Node Metastasis in Classical Papillary Thyroid Cancer: Analysis from a High-Volume Single-Center Experience
Bin Zeng, Yu Min, Yang Feng, Ke Xiang, Hang Chen, Zijing Lin
Frontiers in Endocrinology.2022;[Epub]     CrossRef
Nomogram model based on preoperative serum thyroglobulin and clinical characteristics of papillary thyroid carcinoma to predict cervical lymph node metastasis
Qungang Chang, Jieming Zhang, Yaqian Wang, Hongqiang Li, Xin Du, Daohong Zuo, Detao Yin
Frontiers in Endocrinology.2022;[Epub]     CrossRef
Ultrasound-based radiomics nomogram combined with clinical features for the prediction of central lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma patients with Hashimoto’s thyroiditis
Peile Jin, Jifan Chen, Yiping Dong, Chengyue Zhang, Yajun Chen, Cong Zhang, Fuqiang Qiu, Chao Zhang, Pintong Huang
Frontiers in Endocrinology.2022;[Epub]     CrossRef
Lateral Involvement in Different Sized Papillary Thyroid Carcinomas Patients with Central Lymph Node Metastasis: A Multi-Center Analysis
Yu Heng, Zheyu Yang, Pengyu Cao, Xi Cheng, Lei Tao
Journal of Clinical Medicine.2022; 11(17): 4975.     CrossRef
Risk factors and prediction models of lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma based on clinical and imaging characteristics
Yanyuan Deng, Jie Zhang, Jiao Wang, Jinying Wang, Junping Zhang, Lulu Guan, Shasha He, Xiudan Han, Wei Cai, Jixiong Xu
Postgraduate Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
A prognostic nomogram for papillary thyroid cancer lymph node metastasis based on immune score
Yihua Lu, Kai Qian, Mengjia Fei, Kai Guo, Yuan Shi, Zhuoying Wang
Frontiers in Endocrinology.2022;[Epub]     CrossRef
Risk factors for central and lateral lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma
Ji Hyun Ahn, Hee Kyung Chang
Kosin Medical Journal.2022; 37(4): 311.     CrossRef
Construction and validation of a nomogram for predicting cervical lymph node metastasis in classic papillary thyroid carcinoma
Y. Feng, Y. Min, H. Chen, K. Xiang, X. Wang, G. Yin
Journal of Endocrinological Investigation.2021; 44(10): 2203.     CrossRef
Application of Machine Learning Algorithms to Predict Central Lymph Node Metastasis in T1-T2, Non-invasive, and Clinically Node Negative Papillary Thyroid Carcinoma
Jiang Zhu, Jinxin Zheng, Longfei Li, Rui Huang, Haoyu Ren, Denghui Wang, Zhijun Dai, Xinliang Su
Frontiers in Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
Preoperative Predictors of Lymph Node Metastasis in Colon Cancer
Yansong Xu, Yi Chen, Chenyan Long, Huage Zhong, Fangfang Liang, Ling-xu Huang, Chuanyi Wei, Shaolong Lu, Weizhong Tang
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Preoperatively Predicting the Central Lymph Node Metastasis for Papillary Thyroid Cancer Patients With Hashimoto’s Thyroiditis
Yu Min, Yizhou Huang, Minjie Wei, Xiaoyuan Wei, Hang Chen, Xing Wang, Jialin Chen, Ke Xiang, Yang Feng, Guobing Yin
Frontiers in Endocrinology.2021;[Epub]     CrossRef
Reevaluation of Criteria and Establishment of Models for Total Thyroidectomy in Differentiated Thyroid Cancer
Zhenghao Wu, Yunxiao Xiao, Jie Ming, Yiquan Xiong, Shuntao Wang, Shengnan Ruan, Tao Huang
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Influencing Factors and Cumulative Risk Analysis of Cervical Lymph Node Metastasis of Papillary Thyroid Microcarcinoma
Yirong Yin, Xiang Xu, Liyan Shen, Wenjuan Zhao, Hongcui Diao, Chengqian Li
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
A Specific Predicting Model for Screening Skip Metastasis From Patients With Negative Central Lymph Nodes Metastasis in Papillary Thyroid Cancer
Zheyu Yang, Yu Heng, Qiwu Zhao, Zichao Cao, Lei Tao, Weihua Qiu, Wei Cai
Frontiers in Endocrinology.2021;[Epub]     CrossRef
Computed Tomography-Based Radiomics Model to Predict Central Cervical Lymph Node Metastases in Papillary Thyroid Carcinoma: A Multicenter Study
Jingjing Li, Xinxin Wu, Ning Mao, Guibin Zheng, Haicheng Zhang, Yakui Mou, Chuanliang Jia, Jia Mi, Xicheng Song
Frontiers in Endocrinology.2021;[Epub]     CrossRef

Nomogram Including Elastography for Prediction of Contralateral Central Lymph Node Metastasis in Solitary Papillary Thyroid Carcinoma Preoperatively

Ning Li, Ju-hua He, Chao Song, Li-chun Yang, Hong-jiang Zhang, Zhi-hai Li
Cancer Management and Research.2020; Volume 12: 10789.     CrossRef