Real-World Data of Pyrotinib-Based Therapy in Metastatic HER2-Positive Breast Cancer: Promising Efficacy in Lapatinib-Treated Patients and in Brain Metastasis
Ying Lin, Mingxi Lin, Jian Zhang, Biyun Wang, Zhonghua Tao, Yiqun Du, Sheng Zhang, Jun Cao, Leiping Wang, Xichun Hu
Cancer Res Treat. 2020;52(4):1059-1066.   Published online 2020 Apr 24     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.633
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Neurotoxicity-sparing radiotherapy for brain metastases in breast cancer: a narrative review
Dagmara Buczek, Renata Zaucha, Jacek Jassem
Frontiers in Oncology.2024;[Epub]     CrossRef
Comparison of the prognostic effect of pyrotinib plus trastuzumab and chemotherapy different lines therapy in HER2-positive advanced breast cancer
Yangqingqing Zhou, Hui Wang, Jiao Yang, Fan Wang, Danfeng Dong, Xiaoai Zhao, Le Wang, Ruiyuan He, Zhiping Ruan, Jin Yang
Journal of Chemotherapy.2024; : 1.     CrossRef
HER2-positive metastatic breast cancer with brain metastases responds favorably to pyrotinib and trastuzumab-based treatment: A case report and literature review
Min-long Chen, Wenjie Yu, Binbin Cui, Yijian Yu, Zhaosheng Ma
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Efficacy and safety of inetetamab-containing regimens in patients with HER2-positive metastatic breast cancer: a real-world retrospective study in China
Xiaoyu Liu, Peng Zhang, Chao Li, Xiang Song, Zhaoyun Liu, Wenna Shao, Sumei Li, Xinzhao Wang, Zhiyong Yu
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Evolving management of HER2+ breast cancer brain metastases and leptomeningeal disease
Matthew N. Mills, Whitney King, Aixa Soyano, Yolanda Pina, Brian J. Czerniecki, Peter A. Forsyth, Hatem Soliman, Hyo S. Han, Kamran A. Ahmed
Journal of Neuro-Oncology.2022; 157(2): 249.     CrossRef
Temporal Heterogeneity of HER2 Expression and Spatial Heterogeneity of 18F-FDG Uptake Predicts Treatment Outcome of Pyrotinib in Patients with HER2-Positive Metastatic Breast Cancer
Chengcheng Gong, Cheng Liu, Zhonghua Tao, Jian Zhang, Leiping Wang, Jun Cao, Yannan Zhao, Yizhao Xie, Xichun Hu, Zhongyi Yang, Biyun Wang
Cancers.2022; 14(16): 3973.     CrossRef
Cost-Effectiveness of Pyrotinib Plus Capecitabine versus Lapatinib Plus Capecitabine for the Treatment of HER2-Positive Metastatic Breast Cancer in China: A Scenario Analysis of Health Insurance Coverage
Yuwen Bao, Zhuolin Zhang, Xuan He, Lele Cai, Xiao Wang, Xin Li
Current Oncology.2022; 29(9): 6053.     CrossRef
An Insight into Molecular Targets of Breast Cancer Brain Metastasis
Mohammed Kaleem, Mahmood Hassan Dalhat, Lubna Azmi, Turky Omar Asar, Wasim Ahmad, Maimonah Alghanmi, Amal Almostadi, Torki A. Zughaibi, Shams Tabrez
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(19): 11687.     CrossRef
Real-World Outcome and Prognostic Factors Among HER2-Positive Metastatic Breast Cancer Patients Receiving Pyrotinib-Based Therapy: A Multicenter Retrospective Analysis
Jing Liu, Xianglu Sun, Qianyu Du, Jinghao Yao, Mengfen Dai, Qianqian Cheng, Han Xu, Yawei Li, Xiuli Liu, Mingliang Zhang, Yongchun Zhou, Yan Yang
Breast Cancer: Targets and Therapy.2022; Volume 14: 491.     CrossRef
Eribulin Efficacy on Brain Metastases in Heavily Pretreated Patients with Metastatic Breast Cancer
Renaud Sabatier, Johan Martin, Cécile Vicier, Mathilde Guérin, Audrey Monneur, Magali Provansal, Louis Tassy, Carole Tarpin, Jean-Marc Extra, Frédéric Viret, Anthony Goncalves
Journal of Clinical Medicine.2021; 10(6): 1272.     CrossRef
Pyrotinib Combined With Vinorelbine in HER2-Positive Metastatic Breast Cancer: A Multicenter Retrospective Study
Yi Li, Yixuan Qiu, Huihui Li, Ting Luo, Wei Li, Hong Wang, Bin Shao, Biyun Wang, Rui Ge
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Multiple Administrations of Itraconazole Increase Plasma Exposure to Pyrotinib in Chinese Healthy Adults
Yueyue Liu, Qian Zhang, Chao Lu, Wei Hu
Drug Design, Development and Therapy.2021; Volume 15: 2485.     CrossRef
Brain Metastases in HER2-Positive Breast Cancer: Current and Novel Treatment Strategies
Alejandro Garcia-Alvarez, Andri Papakonstantinou, Mafalda Oliveira
Cancers.2021; 13(12): 2927.     CrossRef
Pyrotinib Plus Vinorelbine Versus Lapatinib Plus Capecitabine in Patients With Previously Treated HER2-Positive Metastatic Breast Cancer: A Multicenter, Retrospective Study
Yizhao Xie, Yi Li, Luo Ting, Die Sang, Peng Yuan, Wei Li, Huihui Li, Rui Ge, Biyun Wang
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
The Efficacy of Pyrotinib as a Third- or Higher-Line Treatment in HER2-Positive Metastatic Breast Cancer Patients Exposed to Lapatinib Compared to Lapatinib-Naive Patients: A Real-World Study
D. J Ouyang, Q. T Chen, M. Anwar, N. Xie, Q. C. Ouyang, P. Z. Fan, L. Y. Qian, G. N. Chen, E. X. Zhou, L. Guo, X. W. Gu, B. N. Ding, X. H. Yang, L. P. Liu, C. Deng, Z. Xiao, J. Li, Y. Q. Wang, S. Zeng, Shouman Wang, Wenjun Yi
Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef
Updates on Molecular Targeted Therapies for Intraparenchymal CNS Metastases
Akanksha Sharma, Lauren Singer, Priya Kumthekar
Cancers.2021; 14(1): 17.     CrossRef