A Modified NHL-BFM-95 Regimen Produces Better Outcome Than HyperCVAD in Adult Patients with T-Lymphoblastic Lymphoma, a Two-Institution Experience
Chun Li, Zhi-Jun Wuxiao, Xiaoqin Chen, Guanjun Chen, Yue Lu, Zhongjun Xia, Yang Liang, Hua Wang
Cancer Res Treat. 2020;52(2):573-585.   Published online 2019 Dec 6     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.542
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Subcutaneous panniculitis‐like T‐cell lymphoma in a young girl presenting with periorbital edema and fever: A case report
Seyed Mohamad Kazem Nourbakhsh, Mohammad Bahadoram, Farid Kosari, Mehrdad Jafari, Nahid Aslani, Shakiba Hassanzadeh
Clinical Case Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Comprehensive view on genetic features, therapeutic modalities and prognostic models in adult T-cell lymphoblastic lymphoma
Qihua Zou, Shuyun Ma, Xiaopeng Tian, Qingqing Cai
Blood Science.2022; 4(3): 155.     CrossRef
Total Body Irradiation–Based Conditioning Regimen Improved the Survival of Adult Patients With T-Cell Lymphoblastic Lymphoma After Allogeneic Peripheral Blood Stem Cell Transplantation
Jiahua Niu, Zhixiao Chen, Jie Gao, Huiying Qiu, Liping Wan, Ying Wang, Wenwei Wang, Yin Tong, Chongmei Huang, Yu Cai, Xiaowei Xu, Kun Zhou, Ying Zhang, Xinxin Xia, Chang Shen, Yu Wei, Tingfeng Chen, Xianmin Song, Jun Yang
Cell Transplantation.2022; 31: 096368972211088.     CrossRef
Characteristics of growth disturbances in patients with intracranial germinomas of different origins
Bo Li, Jiayi Wang, Jiongxian Yang, Yanong Li, Yanwei Liu, Shuai Liu, Xiaoguang Qiu
Child's Nervous System.2021; 37(8): 2531.     CrossRef
Event-free survival at 24 months is a robust surrogate endpoint for long-term survival in pediatric, adolescent, and adult T cell lymphoblastic lymphoma
Haizhu Chen, Yan Qin, Jianliang Yang, Peng Liu, Changgong Zhang, Xiaohui He, Shengyu Zhou, Sheng Yang, Lin Gui, Liqiang Zhou, Yan Sun, Yuankai Shi
Annals of Hematology.2020; 99(12): 2847.     CrossRef