Clinical Characteristics and Outcomes of Non-small Cell Lung Cancer Patients with HER2 Alterations in Korea
Kangkook Lee, Hyun Ae Jung, Jong-Mu Sun, Se-Hoon Lee, Jin Seok Ahn, Keunchil Park, Myung-Ju Ahn
Cancer Res Treat. 2020;52(1):292-300.   Published online 2019 Jul 26     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.186
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Clinicopathologic and Molecular Characteristics of HER2 (ERBB2)-Altered Non-Small Cell Lung Cancer: Implications for Precision Medicine
Yurimi Lee, Boram Lee, Yoon-La Choi, Dong-Wook Kang, Joungho Han
Modern Pathology.2024; : 100490.     CrossRef
ERBB2 mutation landscape in non-small cell lung cancer patients in Northeast China
Hui Li, Xiang Li, Shaowei Lan, Xuerong Zuo, Tianying Du, Ying Liu, Caixia Zhang, Jing Zhu, Ying Cheng
Tumori Journal.2023; 109(3): 276.     CrossRef
Clinical characteristics and prognostic factors of patients with non-small cell lung cancer having HER2 alterations
Xiaoli Zhuo, Honglin Guo, Jun Ma, Jingjiang Lai, Lei Liu, Ke Yin, Jing Zhao, Jingliang Wang, Fengxian Jiang, Wei Xu, Xiaotian Yuan, Xiaoyan Lin, Guobin Fu
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2023; 149(5): 2029.     CrossRef
Real World Characteristics and Clinical Outcomes of HER2-Mutant Non–Small Cell Lung Cancer Patients Detected by Next-Generation Sequencing
Beung-Chul Ahn, Ye-Jeong Han, Hye Ryun Kim, Min Hee Hong, Byoung Chul Cho, Sun Min Lim
Cancer Research and Treatment.2023; 55(2): 488.     CrossRef
Prevalence and clinicopathological associations of HER2 expression in non-small cell lung cancer: a retrospective study in Jordanian patients
Ola Abu Al Karsaneh, Arwa Al Anber, Mohammad ALQudah, Sahar Al-Mustafa, Hussien AlMa’aitah, Maher Sughayer
Diagnostic Pathology.2023;[Epub]     CrossRef
Exploring the correlation between HER2 alterations and 18F-FDG PET/CT metabolic parameters and their prognostic value in EGFR-negative non-small-cell lung cancer patients
Maomei Ruan, Cheng Chang, Jianwen Sun, Liu Liu, Lihua Wang, Bei Lei, Hui Yan, He Zhang, Wenhui Xie, Yuetao Wang
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2023; 149(16): 14493.     CrossRef
Pyrotinib in Patients with HER2-Amplified Advanced Non–Small Cell Lung Cancer: A Prospective, Multicenter, Single-Arm Trial
Zhengbo Song, Dongqing Lv, Shi-Qing Chen, Jianjin Huang, Yuping Li, Shenpeng Ying, Xiaoyu Wu, Feng Hua, Wenxian Wang, Chunwei Xu, Ting Bei, Chan Gao, Zhijian Sun, Yiping Zhang, Shun Lu
Clinical Cancer Research.2022; 28(3): 461.     CrossRef
Consensus for HER2 alterations testing in non-small-cell lung cancer
S. Ren, J. Wang, J. Ying, T. Mitsudomi, D.H. Lee, Z. Wang, Q. Chu, P.C. Mack, Y. Cheng, J. Duan, Y. Fan, B. Han, Z. Hui, A. Liu, J. Liu, Y. Lu, Z. Ma, M. Shi, Y. Shu, Q. Song, X. Song, Y. Song, C. Wang, X. Wang, Z. Wang, Y. Xu, Y. Yao, L. Zhang, M. Zhao,
ESMO Open.2022; 7(1): 100395.     CrossRef
Deciphering the Impact of HER2 Alterations on Non-Small-Cell Lung Cancer: From Biological Mechanisms to Therapeutic Approaches
Christophe Bontoux, Jonathan Benzaquen, Véronique Hofman, Simon Heeke, Paul Hannetel, Pierre Capela-Brosseau-Laborde, Charles-Hugo Marquette, Marius Ilié, Paul Hofman
Journal of Personalized Medicine.2022; 12(10): 1651.     CrossRef
Predictors for survival in patients with bone metastasis of small cell lung cancer
MingFeng Xue, Gang Chen, XingGuang Chen, JunYu Hu
Medicine.2021; 100(34): e27070.     CrossRef
Advances in systemic therapy for non-small cell lung cancer
Meagan Miller, Nasser Hanna
BMJ.2021; : n2363.     CrossRef
Genetic Markers in Lung Cancer Diagnosis: A Review
Katarzyna Wadowska, Iwona Bil-Lula, Łukasz Trembecki, Mariola Śliwińska-Mossoń
International Journal of Molecular Sciences.2020; 21(13): 4569.     CrossRef
Exploration of estrogen receptor‑associated hub genes and potential molecular mechanisms in non‑smoking females with lung adenocarcinoma using integrated bioinformatics analysis
Hao Wang, Zhihong Zhang, Ke Xu, Song Wei, Lailing Li, Lijun Wang
Oncology Letters.2019;[Epub]     CrossRef