Inequalities in Awareness and Attitude towards HPV and Its Vaccine between Local and Migrant Residents Who Participated in Cervical Cancer Screening in Shenzhen, China
Wei Lin, Yueyun Wang, Zhihua Liu, Bin Chen, Shixin Yuan, Bo Wu, Lin Gong
Cancer Res Treat. 2020;52(1):207-217.   Published online 2019 Jul 1     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.053
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Parental willingness of HPV vaccination in Mainland China: A meta-analysis
Sensen Tan, Sumeng Wang, Xunwen Zou, Xinhua Jia, Chenyunhao Tong, Jian Yin, Xuemei Lian, Youlin Qiao
Human Vaccines & Immunotherapeutics.2024;[Epub]     CrossRef
Barriers to and Facilitators for Accessing HPV Vaccination in Migrant and Refugee Populations: A Systematic Review
Davide Graci, Nicolò Piazza, Salvatore Ardagna, Alessandra Casuccio, Anton Drobov, Federica Geraci, Angelo Immordino, Alessandra Pirrello, Vincenzo Restivo, Riccardo Rumbo, Rosalba Stefano, Roberta Virone, Elena Zarcone, Palmira Immordino
Vaccines.2024; 12(3): 256.     CrossRef
Public awareness, specific knowledge, and worry about mpox (monkeypox): A preliminary community-based study in Shenzhen, China
Fangmei Ren, Junchao Liu, Jianping Miao, Yucheng Xu, Ruiyin Zhang, Jingjie Fan, Wei Lin
Frontiers in Public Health.2023;[Epub]     CrossRef
Knowledge of Cervical Cancer and HPV, and Willingness to Receive HPV Vaccination Among 20–45-Year-Old Women — Six Provinces, China, 2018
Di Gao, Gengli Zhao, Jiangli Di, Xiaosong Zhang, Linhong Wang
China CDC Weekly.2023; 5(9): 201.     CrossRef
Willingness to receive and recommend hypothetical mpox vaccination and associated factors in Chinese adults: a community-based survey in Shenzhen, China
F. Ren, J. Miao, J. Liu, B. Xia, Z. Chen, Y. Xu, R. Zhang, J. Fan, W. Lin
Public Health.2023; 225: 267.     CrossRef
Cognition of the warning symptoms and risk factors for cancer among Chinese college students: a cross-sectional study based on a summer social practice activity
Lin-sen Feng, Qing-li Li, Qing Yang, Yu-lu Zhu, Fu-lin Yin, Qi-yao Wang, Wen-jue Zhong, Xiao-qian Wu, Ruo-yu Yan, Zheng-jiao Dong
Annals of Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
Awareness, Acceptance, and Associated Factors of Human Papillomavirus Vaccine among Parents of Daughters in Hadiya Zone, Southern Ethiopia: A Cross-Sectional Study
Yilma Markos Larebo, Legesse Tesfaye Elilo, Desta Erkalo Abame, Denebo Ersulo Akiso, Solomon Gebre Bawore, Abebe Alemu Anshebo, Natarajan Gopalan
Vaccines.2022; 10(12): 1988.     CrossRef
Prevalence and genotype distribution of human papillomavirus among women with cervical lesions in Shenzhen city, China
Qingfeng Mai, Xiaohan Yang, Huan Cheng, Genghang Wu, Zikun Wu
Human Vaccines & Immunotherapeutics.2021; 17(4): 965.     CrossRef
Cervical Cancer Screening Rate and Willingness among Female Migrants in Shenzhen, China: Three-Year Changes in Citywide Surveys
Wei Lin, Bin Chen, Bo Wu, Shixin Yuan, Chuyan Zhong, Weikang Huang, Haiyan Hu, Zhihua Liu, Yueyun Wang
Cancer Research and Treatment.2021; 53(1): 212.     CrossRef
Inequalities in Cervical Cancer Screening Uptake Between Chinese Migrant Women and Local Women: A Cross-Sectional Study
Hunter K. Holt, Xi Zhang, Shang-Ying Hu, Fang-Hui Zhao, Jennifer S. Smith, You-Lin Qiao
Cancer Control.2021; 28: 107327482098579.     CrossRef
Access to Vaccination Information and Confidence/Hesitancy towards Childhood Vaccination: A Cross-Sectional Survey in China
Fanxing Du, Tracey Chantler, Mark R. Francis, Fiona Yueqian Sun, Xuan Zhang, Kaiyi Han, Lance Rodewald, Hongjie Yu, Shiyi Tu, Heidi Larson, Zhiyuan Hou
Vaccines.2021; 9(3): 201.     CrossRef
The Impact of Video-Based Educational Interventions on Cervical Cancer, Pap Smear and HPV Vaccines
Emmanuel Kwateng Drokow, Clement Yaw Effah, Clement Agboyibor, Evans Sasu, Cecilia Amponsem-Boateng, Gloria Selorm Akpabla, Hafiz Abdul Waqas Ahmed, Kai Sun
Frontiers in Public Health.2021;[Epub]     CrossRef
NUP210 and MicroRNA-22 Modulate Fas to Elicit HeLa Cell Cycle Arrest
Qiao Gu, Wenjie Hou, Huan Liu, Lijuan Shi, Zonghao Zhu, Wenfeng Ye, Xiaoyuan Ni
Yonsei Medical Journal.2020; 61(5): 371.     CrossRef
Awareness of Cervical Cancer and Attitude Toward Human Papillomavirus and Its Vaccine Among Ghanaians
Emmanuel Kwateng Drokow, Liu Zi, Qian Han, Clement Yaw Effah, Clement Agboyibor, Evans Sasu, Gloria Selorm Akpabla, Francis Foli, Kai Sun
Frontiers in Oncology.2020;[Epub]     CrossRef