Diabetes Mellitus Is Associated with Inferior Prognosis in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia: A Propensity Score-Matched Analysis
Rui Gao, Tian-Shuo Man, Jin-Hua Liang, Li Wang, Hua-Yuan Zhu, Wei Wu, Lei Fan, Jian-Yong Li, Tao Yang, Wei Xu
Cancer Res Treat. 2020;52(1):189-206.   Published online 2019 Jul 1     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.122
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Causal associations between site-specific cancer and diabetes risk: A two-sample Mendelian randomization study
Rong Xu, Tingjin Zheng, Chaoqun Ouyang, Xiaoming Ding, Chenjin Ge
Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
Association between diabetes and acute lymphocytic leukemia, acute myeloid leukemia, non-Hopkin lymphoma, and multiple myeloma
Ji Zhong Zhao, Yu Cheng Lu, Yan Min Wang, Bo Lian Xiao, Hong Yan Li, Shao Chin Lee, Li Juan Wang
International Journal of Diabetes in Developing Countries.2022; 42(4): 694.     CrossRef
Increased serum level of alpha-2 macroglobulin and its production by B-lymphocytes in chronic lymphocytic leukemia
Regina Michelis, Lama Milhem, Evleen Galouk, Galia Stemer, Ariel Aviv, Tamar Tadmor, Mona Shehadeh, Lev Shvidel, Masad Barhoum, Andrei Braester
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef