Intensity-Modulated Radiotherapy versus Three-Dimensional Conformal Radiotherapy in Definitive Chemoradiotherapy for Cervical Esophageal Squamous Cell Carcinoma: Comparison of Survival Outcomes and Toxicities
Nai-Bin Chen, Bo Qiu, Jun Zhang, Meng-Yun Qiang, Yu-Jia Zhu, Bin Wang, Jin-Yu Guo, Ling-Zhi Cai, Shao-Min Huang, Meng-Zhong Liu, Qun Li, Yong-Hong Hu, Qi-Wen Li, Hui Liu
Cancer Res Treat. 2020;52(1):31-40.   Published online 2019 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.624
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Current and future on definitive concurrent chemoradiotherapy for inoperable locally advanced esophageal squamous cell carcinoma
Renxian Xie, Qingxin Cai, Tong Chen, Hongxin Huang, Chuangzhen Chen
Frontiers in Oncology.2024;[Epub]     CrossRef
Oncological outcomes of squamous cell carcinoma of the cervical esophagus treated with definitive (chemo-)radiotherapy: a systematic review and meta-analysis
Armando De Virgilio, Andrea Costantino, Bianca Maria Festa, Giuseppe Mercante, Davide Franceschini, Ciro Franzese, Marta Scorsetti, Andrea Marrari, Raffaele Cavina, Salvatore Marano, Carlo Castoro, Giuseppe Spriano
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2023; 149(3): 1029.     CrossRef
Effect of preoperative radiotherapy on the prognosis of patients with stage cTxN0M0 esophageal squamous cell carcinoma: propensity score matching analysis based on SEER database
Zixian Jin, Jiajing Sun, Jian Zhang, Jianfei Shen, Bo Zhang
Frontiers in Surgery.2023;[Epub]     CrossRef
Paclitaxel and cisplatin combined with concurrent involved-field irradiation in definitive chemoradiotherapy for locally advanced esophageal squamous cell carcinoma: a phase II clinical trial
Hui Li, Ying Fang, Dayong Gu, Mingyu Du, Zhi Zhang, Lei Sun, Guoren Zhou, Jinjun Ye
Radiation Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
A Retrospective Study of Chemotherapy and 3D-Image-Guided Afterloading Intracavitary Radiotherapy in Locally Advanced Cervical Cancer
Xiaojun Li, Cunlian An, Chunlan Feng, Jieren Sun, Huixiang Lu, Xiaodong Yang, Kaiping Wang, Ruimei Wang, Zhongjie Shi
Journal of Oncology.2022; 2022: 1.     CrossRef
Intensity modulated radiotherapy might be effective for locally advanced esophageal carcinosarcoma: A single center’s experience and review of literature
Siran Yang, Wenqing Wang, Nan Bi, Zongmei Zhou, Qinfu Feng, Zefen Xiao, Dongfu Chen, Jun Liang, Jima Lu, Jianyang Wang, Xin Wang, Jingbo Wang, Yong Yang, Ningning Lu, Hongxing Zhang, Luhua Wang
Medicine.2022; 101(42): e31215.     CrossRef
Outcome of chemoradiotherapy using intensity-modulated radiation therapy for cervical esophageal cancer: a single institute experience
Masahiro Inada, Yasumasa Nishimura, Kazuki Ishikawa, Takuya Uehara, Yutaro Wada, Yasuo Oguma, Hiroshi Doi, Kiyoshi Nakamatsu
Esophagus.2021; 18(3): 638.     CrossRef
Radiation-induced acute injury of intensity-modulated radiotherapy versus three-dimensional conformal radiotherapy in induction chemotherapy followed by concurrent chemoradiotherapy for locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma: a prospective cohor
Zexin Yao, Bing Zhang, Jialin Huang, Lei Shi, Biao Cheng
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Correlation between the γ passing rates of IMRT plans and the volumes of air cavities and bony structures in head and neck cancer
Zhengwen Shen, Xia Tan, Shi Li, Xiumei Tian, Huanli Luo, Ying Wang, Fu Jin
Radiation Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Rehabilitation Nursing Intervention Can Improve Dysphagia and Quality of Life of Patients Undergoing Radiotherapy for Esophageal Cancer
Xiange Zeng, Ling Li, Wenjing Wang, Lihui Zhu, Alamgeer Yuchi
Journal of Oncology.2021; 2021: 1.     CrossRef
Late Toxicities, Failure Patterns, Local Tumor Control, and Survival of Esophageal Squamous Cell Carcinoma Patients After Chemoradiotherapy With a Simultaneous Integrated Boost: A 5-Year Phase II Study
Chuangzhen Chen, Jianzhou Chen, Ting Luo, Siyan Wang, Hong Guo, Chengbing Zeng, Yanxuan Wu, Weitong Liu, Ruihong Huang, Tiantian Zhai, Zhijian Chen, Derui Li
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Propensity score-based comparison of survival and radiation pneumonitis after definitive chemoradiation for esophageal cancer: Intensity-modulated radiotherapy versus three-dimensional conformal radiotherapy
Kaiqi Lan, Jinhan Zhu, Jun Zhang, Sha Zhou, Yadi Yang, Zizhen Feng, Li Zhang, Shi Wang, Mian Xi
Radiotherapy and Oncology.2020; 149: 228.     CrossRef
LINC00473 contributes to the radioresistance of esophageal squamous cell carcinoma by regulating microRNA‑497‑5p and cell division cycle 25A
Wei‑Hua Liu, Han‑Yong Qiao, Jian Xu, Wei‑Qing Wang, Yi‑Lei Wu, Xia Wu
International Journal of Molecular Medicine.2020; 46(2): 571.     CrossRef
A multicenter prospective phase III clinical randomized study of simultaneous integrated boost intensity-modulated radiotherapy with or without concurrent chemotherapy in patients with esophageal cancer: 3JECROG P-02 study protocol
Lin-rui Gao, Xin Wang, Weiming Han, Wei Deng, Chen Li, Xiaomin Wang, Yidian Zhao, Wenjie Ni, Xiao Chang, Zongmei Zhou, Lei Deng, Wenqing Wang, Wenyang Liu, Jun Liang, Tao Zhang, Nan Bi, Jianyang Wang, Yirui Zhai, Qinfu Feng, Jima Lv, Ling Li, Zefen Xiao
BMC Cancer.2020;[Epub]     CrossRef