Nomogram Development and External Validation for Predicting the Risk of Lymph Node Metastasis in T1 Colorectal Cancer
Jung Ryul Oh, Boram Park, Seongdae Lee, Kyung Su Han, Eui-Gon Youk, Doo-Han Lee, Do-Sun Kim, Doo-Seok Lee, Chang Won Hong, Byung Chang Kim, Bun Kim, Min Jung Kim, Sung Chan Park, Dae Kyung Sohn, Hee Jin Chang, Jae Hwan Oh
Cancer Res Treat. 2019;51(4):1275-1284.   Published online 2019 Jan 17     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.569
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A Nomogram for Predicting Unplanned Intraoperative Hypothermia in Patients With Colorectal Cancer Undergoing Laparoscopic Colorectal Procedures
Lupei Yan, Jingxing Tan, Hao Chen, Han Xiao, Yi Zhang, Qin Yao, Yuerong Li
AORN Journal.2023;[Epub]     CrossRef
A proposal for grading the risk of lymph node metastasis after endoscopic resection of T1 colorectal cancer
Zhenghua Piao, Rong Ge, Chunnian Wang
International Journal of Colorectal Disease.2023;[Epub]     CrossRef
Risk and Time Pattern of Recurrences After Local Endoscopic Resection of T1 Colorectal Cancer: A Meta-analysis
Hao Dang, Nik Dekkers, Saskia le Cessie, Jeanin E. van Hooft, Monique E. van Leerdam, Philip P. Oldenburg, Louis Flothuis, Jan W. Schoones, Alexandra M.J. Langers, James C.H. Hardwick, Jolein van der Kraan, Jurjen J. Boonstra
Clinical Gastroenterology and Hepatology.2022; 20(2): e298.     CrossRef
Lymphatic Node Metastasis Risk Scoring System: A Novel Instrument for Predicting Lymph Node Metastasis After Thymic Epithelial Tumor Resection
Xinxin Cheng, Yaxin Lu, Sai Chen, Weilin Yang, Bo Xu, Jianyong Zou, Zhenguang Chen
Annals of Surgical Oncology.2022; 29(1): 598.     CrossRef
Current problems and perspectives of pathological risk factors for lymph node metastasis in T1 colorectal cancer: Systematic review
Katsuro Ichimasa, Shin‐ei Kudo, Hideyuki Miyachi, Yuta Kouyama, Kenichi Mochizuki, Yuki Takashina, Yasuharu Maeda, Yuichi Mori, Toyoki Kudo, Yuki Miyata, Yoshika Akimoto, Yuki Kataoka, Takafumi Kubota, Tetsuo Nemoto, Fumio Ishida, Masashi Misawa
Digestive Endoscopy.2022; 34(5): 901.     CrossRef
Tumor Location as a Prognostic Factor in T1 Colorectal Cancer
Katsuro Ichimasa, Shin-ei Kudo, Yuta Kouyama, Kenichi Mochizuki, Yuki Takashina, Masashi Misawa, Yuichi Mori, Takemasa Hayashi, Kunihiko Wakamura, Hideyuki Miyachi
Journal of the Anus, Rectum and Colon.2022; 6(1): 9.     CrossRef
Identification of Predictive Factors for Lymph Node Metastasis in pT1 Stage Colorectal Cancer Patients: A Retrospective Analysis Based on the Population Database
Jiawei Song, Huanhuan Yin, Yong Zhu, Shengqi Fei
Pathology and Oncology Research.2022;[Epub]     CrossRef
Establishment of a Dynamic Nomogram for Predicting the Risk of Lymph Node Metastasis in T1 Stage Colorectal Cancer
Zitao Liu, Chao Huang, Huakai Tian, Yu Liu, Yongshan Huang, Zhengming Zhu
Frontiers in Surgery.2022;[Epub]     CrossRef
Deep Submucosal Invasion Is Not an Independent Risk Factor for Lymph Node Metastasis in T1 Colorectal Cancer: A Meta-Analysis
Liselotte W. Zwager, Barbara A.J. Bastiaansen, Nahid S.M. Montazeri, Roel Hompes, Valeria Barresi, Katsuro Ichimasa, Hiroshi Kawachi, Isidro Machado, Tadahiko Masaki, Weiqi Sheng, Shinji Tanaka, Kazutomo Togashi, Chihiro Yasue, Paul Fockens, Leon M.G. Moo
Gastroenterology.2022; 163(1): 174.     CrossRef
Composite scoring system and optimal tumor budding cut-off number for estimating lymph node metastasis in submucosal colorectal cancer
Jeong-ki Kim, Ye-Young Rhee, Jeong Mo Bae, Jung Ho Kim, Seong-Joon Koh, Hyun Jung Lee, Jong Pil Im, Min Jung Kim, Seung-Bum Ryoo, Seung-Yong Jeong, Kyu Joo Park, Ji Won Park, Gyeong Hoon Kang
BMC Cancer.2022;[Epub]     CrossRef
Lymph node metastasis in T1 colorectal cancer with the only high-risk histology of submucosal invasion depth ≥ 1000 μm
Yusuke Yamaoka, Akio Shiomi, Hiroyasu Kagawa, Hitoshi Hino, Shoichi Manabe, Kai Chen, Kenji Nanishi, Akifumi Notsu
International Journal of Colorectal Disease.2022; 37(11): 2387.     CrossRef
Subpopulation analysis of survival in high-risk T1 colorectal cancer: surgery versus endoscopic resection only
Ryun Kyong Ha, Boram Park, Kyung Su Han, Dae Kyung Sohn, Chang Won Hong, Byung Chang Kim, Bun Kim, Sung Chan Park, Hee Jin Chang, Jae Hwan Oh
Gastrointestinal Endoscopy.2022; 96(6): 1036.     CrossRef
Preoperative prediction of lymph node status in patients with colorectal cancer. Developing a predictive model using machine learning
Morten Hartwig, Karoline Bendix Bräuner, Rasmus Vogelsang, Ismail Gögenur
International Journal of Colorectal Disease.2022; 37(12): 2517.     CrossRef
Preoperative Predictors of Lymph Node Metastasis in Colon Cancer
Yansong Xu, Yi Chen, Chenyan Long, Huage Zhong, Fangfang Liang, Ling-xu Huang, Chuanyi Wei, Shaolong Lu, Weizhong Tang
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
LASSO-Based Machine Learning Algorithm for Prediction of Lymph Node Metastasis in T1 Colorectal Cancer
Jeonghyun Kang, Yoon Jung Choi, Im-kyung Kim, Hye Sun Lee, Hogeun Kim, Seung Hyuk Baik, Nam Kyu Kim, Kang Young Lee
Cancer Research and Treatment.2021; 53(3): 773.     CrossRef
Risk Stratification of T1 Colorectal Cancer Metastasis to Lymph Nodes: Current Status and Perspective
Katsuro Ichimasa, Shin-ei Kudo, Hideyuki Miyachi, Yuta Kouyama, Masashi Misawa, Yuichi Mori
Gut and Liver.2021; 15(6): 818.     CrossRef
Supervised Learning Based Systemic Inflammatory Markers Enable Accurate Additional Surgery for pT1NxM0 Colorectal Cancer: A Comparative Analysis of Two Practical Prediction Models for Lymph Node Metastasis
Jinlian Jin, Haiyan Zhou, Shulin Sun, Zhe Tian, Haibing Ren, Jinwu Feng
Cancer Management and Research.2021; Volume 13: 8967.     CrossRef
Risk factors and predictors of lymph nodes metastasis and distant metastasis in newly diagnosed T1 colorectal cancer
Kaibo Guo, Yuqian Feng, Li Yuan, Harpreet S. Wasan, Leitao Sun, Minhe Shen, Shanming Ruan
Cancer Medicine.2020; 9(14): 5095.     CrossRef
Development and external validation of a predictive scoring system associated with metastasis of T1‐2 colorectal tumors to lymph nodes
Shaobo Mo, Zheng Zhou, Weixing Dai, Wenqiang Xiang, Lingyu Han, Long Zhang, Renjie Wang, Sanjun Cai, Qingguo Li, Guoxiang Cai
Clinical and Translational Medicine.2020; 10(1): 275.     CrossRef
Inverse Association of Age with Risk of Lymph Node Metastasis in Superficial Colorectal Cancer: A Large Population-Based Study
Qing-Wei Zhang, Long-Ci Sun, Chao-Tao Tang, Qian Liang, Yang-Yang Zhou, Hui-Min Chen, Yun-Jie Gao, Zhi-Zheng Ge
The Oncologist.2020; 25(6): e920.     CrossRef
T1 colorectal cancers: The impact of screening programs on a curable disease
Adriana Vaz Safatle-Ribeiro
Digestive and Liver Disease.2020; 52(8): 918.     CrossRef
Risk factors and risk prediction models for colorectal cancer metastasis and recurrence: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses of observational studies
Wei Xu, Yazhou He, Yuming Wang, Xue Li, Jane Young, John P. A. Ioannidis, Malcolm G. Dunlop, Evropi Theodoratou
BMC Medicine.2020;[Epub]     CrossRef