KIF11 Functions as an Oncogene and Is Associated with Poor Outcomes from Breast Cancer
Juan Zhou, Wei-Rong Chen, Li-Chao Yang, Jun Wang, Jia-Yuan Sun, Wen-Wen Zhang, Zhen-Yu He, San-Gang Wu
Cancer Res Treat. 2019;51(3):1207-1221.   Published online 2018 Dec 27     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.460
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Upregulation of KIF11 in TP53 Mutant Glioma Promotes Tumor Stemness and Drug Resistance
Bin Liu, Gang Zhang, Shukun Cui, Guoliang Du
Cellular and Molecular Neurobiology.2022; 42(5): 1477.     CrossRef
High KIF11 expression is associated with poor outcome of NSCLC
Junhui Liu, Yubin Tian, Lei Yi, Zhaojia Gao, Ming Lou, Kai Yuan
Tumori Journal.2022; 108(1): 40.     CrossRef
Negative Modulation of the Angiogenic Cascade Induced by Allosteric Kinesin Eg5 Inhibitors in a Gastric Adenocarcinoma In Vitro Model
Alessia Ricci, Marialucia Gallorini, Donatella Del Bufalo, Amelia Cataldi, Ilaria D’Agostino, Simone Carradori, Susi Zara
Molecules.2022; 27(3): 957.     CrossRef
Oncological drug discovery: AI meets structure-based computational research
Marina Gorostiola González, Antonius P.A. Janssen, Adriaan P. IJzerman, Laura H. Heitman, Gerard J.P. van Westen
Drug Discovery Today.2022; 27(6): 1661.     CrossRef
Targeting kinesin family member 21B by miR-132-3p represses cell proliferation, migration and invasion in gastric cancer
Bingtian Liu, Ling Qiang, Bingxin Guan, Zhipeng Ji
Bioengineered.2022; 13(4): 9006.     CrossRef
KIF11 manipulates SREBP2 ‐dependent mevalonate cross talk to promote tumor progression in pancreatic ductal adenocarcinoma
Xiang Gu, Qunshan Zhu, Guangyu Tian, Wenbo Song, Tao Wang, Ali Wang, Xiaojun Chen, Songbing Qin
Cancer Medicine.2022; 11(17): 3282.     CrossRef
KIF11 Is a Promising Therapeutic Target for Thyroid Cancer Treatment
Yue Han, Jing Chen, Dianjun Wei, Baoxi Wang, Shakeel Ahmad
Computational and Mathematical Methods in Medicine.2022; 2022: 1.     CrossRef
Integrative analysis of transcriptional profile reveals LINC00052 as a suppressor of breast cancer cell migration
Jose Manuel Sanchez-Lopez, Edna Ayerim Mandujano-Tinoco, Alfredo Garcia-Venzor, Laura Fatima Lozada-Rodriguez, Cecilia Zampedri, Salvador Uribe-Carvajal, Jorge Melendez-Zajgla, Vilma Maldonado, Floria Lizarraga
Cancer Biomarkers.2021; 30(4): 365.     CrossRef
Identification of the Hub Genes Associated with the Prognosis of Ovarian Cancer Patients via Integrated Bioinformatics Analysis and Experimental Validation
Yuzi Zhao, Jie Pi, Lihua Liu, Wenjie Yan, Shufang Ma, Li Hong
Cancer Management and Research.2021; Volume 13: 707.     CrossRef
Overexpression of EZH2/NSD2 Histone Methyltransferase Axis Predicts Poor Prognosis and Accelerates Tumor Progression in Triple-Negative Breast Cancer
Bo Gao, Xiumin Liu, Zhengjin Li, Lixian Zhao, Yun Pan
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
KIF11 inhibitors filanesib and ispinesib inhibit meningioma growth in vitro and in vivo
Gerhard Jungwirth, Tao Yu, Junguo Cao, Montadar Alaa Eddine, Mahmoud Moustafa, Rolf Warta, Juergen Debus, Andreas Unterberg, Amir Abdollahi, Christel Herold-Mende
Cancer Letters.2021; 506: 1.     CrossRef
KIF11 Serves as an Independent Prognostic Factor and Therapeutic Target for Patients With Lung Adenocarcinoma
Zhaodong Li, Bingxin Yu, Fangyuan Qi, Fan Li
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Dauricine inhibits human pancreatic carcinoma cell proliferation through regulating miRNAs
Ling Jiang, Tianzhu Guo, Ying Jiang, Ping Liu, Yun Bai
Molecular Omics.2021; 17(4): 630.     CrossRef
ASPM combined with KIF11 promotes the malignant progression of hepatocellular carcinoma via the Wnt/β‑catenin signaling pathway
Bin Wu, Chunyang Hu, Lianbao Kong
Experimental and Therapeutic Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
Screening and predicted value of potential biomarkers for breast cancer using bioinformatics analysis
Xiaoyu Zeng, Gaoli Shi, Qiankun He, Pingping Zhu
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Screening and identification of hub genes in bladder cancer by bioinformatics analysis and KIF11 is a potential prognostic biomarker
Xiao-Cong Mo, Zi-Tong Zhang, Meng-Jia Song, Zi-Qi Zhou, Jian-Xiong Zeng, Yu-Fei Du, Feng-Ze Sun, Jie-Ying Yang, Jun-Yi He, Yue Huang, Jian-Chuan Xia, De-Sheng Weng
Oncology Letters.2021;[Epub]     CrossRef
KIF11 and KIF15 mitotic kinesins are potential therapeutic vulnerabilities for malignant peripheral nerve sheath tumors
Ernest Terribas, Marco Fernández, Helena Mazuelas, Juana Fernández-Rodríguez, Josep Biayna, Ignacio Blanco, Gabriela Bernal, Irma Ramos-Oliver, Craig Thomas, Rajiv Guha, Xiaohu Zhang, Bernat Gel, Cleofé Romagosa, Marc Ferrer, Conxi Lázaro, Eduard Serra
Neuro-Oncology Advances.2020; 2(Supplement): i62.     CrossRef
Kinesin family member 11 is a potential therapeutic target and is suppressed by microRNA‐30a in breast cancer
Benfang Wang, Jianjiang Yu, Zhenjiang Sun, Frank Luh, Dandan Lin, Ying Shen, Ting Wang, Qi Zhang, Xiyong Liu
Molecular Carcinogenesis.2020; 59(8): 908.     CrossRef
Development and validation of a five‐gene model to predict postoperative brain metastasis in operable lung adenocarcinoma
Fangqiu Fu, Yang Zhang, Zhendong Gao, Yue Zhao, Zhexu Wen, Han Han, Yuan Li, Haiquan Chen
International Journal of Cancer.2020; 147(2): 584.     CrossRef
GSG2 (Haspin) promotes development and progression of bladder cancer through targeting KIF15 (Kinase-12)
Yuhao Chen, Dian Fu, Hai Zhao, Wen Cheng, Feng Xu
Aging.2020; 12(10): 8858.     CrossRef
Identification of Metastasis-Associated Biomarkers in Synovial Sarcoma Using Bioinformatics Analysis
Yan Song, Xiaoli Liu, Fang Wang, Xiaoying Wang, Guanghui Cheng, Changliang Peng
Frontiers in Genetics.2020;[Epub]     CrossRef
Identification of Hub Genes in Anaplastic Thyroid Carcinoma: Evidence From Bioinformatics Analysis
Liqi Li, Mingjie Zhu, Hu Huang, Junqiang Wu, Dong Meng
Technology in Cancer Research & Treatment.2020; 19: 153303382096213.     CrossRef
Exploration and validation of a novel prognostic signature based on comprehensive bioinformatics analysis in hepatocellular carcinoma
Xiaofei Wang, Jie Qiao, Rongqi Wang
Bioscience Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Identification of candidate biomarkers correlated with the pathogenesis and prognosis of breast cancer via integrated bioinformatics analysis
Shuyu Liu, Xinkui Liu, Jiarui Wu, Wei Zhou, Mengwei Ni, Ziqi Meng, Shanshan Jia, Jingyuan Zhang, Siyu Guo, Shan Lu, Yingfei Li
Medicine.2020; 99(49): e23153.     CrossRef
Identification of Potential Hub Genes Related to Diagnosis and Prognosis of Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma via Integrated Bioinformatics Analysis
Yuqin Tang, Yongqiang Zhang, Xun Hu, Nagarajan Raju
BioMed Research International.2020; 2020: 1.     CrossRef
KIF14 and KIF23 Promote Cell Proliferation and Chemoresistance in HCC Cells, and Predict Worse Prognosis of Patients with HCC
Chunxia Cheng, Xingxing Wu, Yu Shen, Quanxi Li
Cancer Management and Research.2020; Volume 12: 13241.     CrossRef
Identification of KIF11 As a Novel Target in Meningioma
Jungwirth, Yu, Moustafa, Rapp, Warta, Jungk, Sahm, Dettling, Zweckberger, Lamszus, Senft, Loehr, Keßler, Ketter, Westphal, Debus, von Deimling, Simon, Unterberg, Abdollahi, Herold-Mende
Cancers.2019; 11(4): 545.     CrossRef
Knockdown of Kinase Family 15 Inhibits Cancer Cell Proliferation In vitro and its Clinical Relevance in Triple-Negative Breast Cancer
Jiayu Sheng, Xiaohong Xue, Ke Jiang
Current Molecular Medicine.2019; 19(2): 147.     CrossRef