Reduction of Target Volume and the Corresponding Dose for the Tumor Regression Field after Induction Chemotherapy in Locoregionally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma
Lei Wang, Zheng Wu, Dehuan Xie, Ruifang Zeng, Wanqin Cheng, Jiang Hu, Shaomin Huang, Shu Zhou, Rui Zhong, Yong Su
Cancer Res Treat. 2019;51(2):685-695.   Published online 2018 Aug 13     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.250
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Post‐induction lymph node delineation in nasopharyngeal cancer: A single‐center experience
Sezin Yuce Sari, Ecem Yigit, Gozde Yazici, Ibrahim Halil Gullu, Sercan Aksoy, Gokhan Ozyigit, Mustafa Cengiz
Head & Neck.2023; 45(3): 612.     CrossRef
Tumor volume reduction after induction chemotherapy with gemcitabine plus cisplatin in nasopharyngeal carcinoma
Qian Chen, Liangfang Shen, Shan Li
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.2023; 280(5): 2497.     CrossRef
Characteristics of local extension based on tumor distribution in nasopharyngeal carcinoma and proposed clinical target volume delineation
Zheng Wu, Bin Qi, Fei-Fei Lin, Lin Zhang, Qian He, Fei-Ping Li, Hui Wang, Ya-Qian Han, Wen-Jing Yin
Radiotherapy and Oncology.2023; 183: 109595.     CrossRef
Optimizing induction chemotherapy regimens for radiotherapy in patients with locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma
Ying Li, Jianping Bi, Guoliang Pi, Hanping He, Yanping Li, Dandan Zheng, Zecheng Wei, Guang Han
Cancer Medicine.2023; 12(8): 9449.     CrossRef
Lessons and Opportunities for Biomarker-Driven Radiation Personalization in Head and Neck Cancer
Elham Rahimy, Michael F. Gensheimer, Beth Beadle, Quynh-Thu Le
Seminars in Radiation Oncology.2023; 33(3): 336.     CrossRef
Concurrent chemoradiotherapy with or without neoadjuvant chemotherapy in pediatric patients with stage III-IVa nasopharyngeal carcinoma: a real-world propensity score-matched cohort study
Ya-Nan Jin, Zhao-Hui Ruan, Wan-Wei Cao, Lin Yang, Wei Yao, Xiao-Feng Pei, Wang-Jian Zhang, Tia Marks, Ji-Jin Yao, Liang-Ping Xia
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2023; 149(13): 11929.     CrossRef
Failure patterns of locoregional recurrence after reducing target volumes in patients with nasopharyngeal carcinoma receiving adaptive replanning during intensity-modulated radiotherapy: a single-center experience in China
Xiate Zhou, Jian Zhu, Chao Zhou, Wei Wang, Weijun Ding, Meng Chen, Kuifei Chen, Shuling Li, Xiaofeng Chen, Haihua Yang
Radiation Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Clinical target volume design of postoperative intensity-modulated radiotherapy for major salivary gland tumours according to surgical principles: an innovative method
Shaowen Lyu, Zheng Wu, Dehuan Xie, Zhiqing Long, Rui Zhong, Wang Lei, Wanqin Cheng, Jiang Hu, Xuekui Liu, Chuanmiao Xie, Yong Su
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2022; 148(4): 921.     CrossRef
Local control and failure patterns after intensity modulated radiotherapy with reduced target volume delineation after induction chemotherapy for patients with T4 nasopharyngeal carcinoma
Fang-Fang Kong, Meng-Shan Ni, Rui-Ping Zhai, Hong-Mei Ying, Chao-Su Hu
Translational Oncology.2022; 16: 101324.     CrossRef
Tumor factors associated with in‐field failure for nasopharyngeal carcinoma after intensity‐modulated radiotherapy
Xixi Liu, Bian Wu, Jing Huang, You Qin, Zhanjie Zhang, Liangliang Shi, Xiaohua Hong, Qian Ding, Gang Peng, Kunyu Yang
Head & Neck.2022; 44(4): 876.     CrossRef
Gemcitabine Versus Docetaxel Plus Cisplatin as Induction Chemotherapy in Nasopharyngeal Carcinoma
Qian Chen, Shan Li
The Laryngoscope.2022; 132(12): 2379.     CrossRef
Individualized clinical target volume delineation and efficacy analysis in unilateral nasopharyngeal carcinoma treated with intensity-modulated radiotherapy (IMRT): 10-year summary
De-Huan Xie, Zheng Wu, Wang-Zhong Li, Wan-Qin Cheng, Ya-Lan Tao, Lei Wang, Shao-Wen Lv, Fei-Fei Lin, Nian-Ji Cui, Chong Zhao, Jun Ma, Shao-Min Huang, Tai-Xiang Lu, Ya-Qian Han, Yong Su
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2022; 148(8): 1931.     CrossRef
Volumetric modulated arc therapy versus tomotherapy for late T-stage nasopharyngeal carcinoma
Qian Chen, Lingwei Tang, Zhe Zhu, Liangfang Shen, Shan Li
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Is a high-risk clinical target volume required? Evaluation of the dosimetric feasibility based on T staging
Xingxing Yuan, Chao Yan, Shiyi Peng, Zhiping Chen, Tianzhu Lu, Qiaoying Gong, Yang Qiu, Wenming Xiong, Fenghua Ao, Guoqing Li, Jingao Li, Ziwei Tu
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Long-term results of the phase II dose and volume de-escalation trial for locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma
Fen Xue, Dan Ou, Xiaomin Ou, Xin Zhou, Chaosu Hu, Xiayun He
Oral Oncology.2022; 134: 106139.     CrossRef
Is Surgery an Inevitable Treatment for Advanced Salivary Lymphoepithelial Carcinoma? Three Case Reports
Shaowen Lv, Dehuan Xie, Zheng Wu, Lei Wang, Yong Su
Ear, Nose & Throat Journal.2021; 100(9): NP402.     CrossRef
The change in tumor volume after induction chemotherapy with docetaxel plus cisplatin in 259 nasopharyngeal carcinoma patients
Shan Li, Liangfang Shen
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.2021; 278(8): 3027.     CrossRef
Extensive pelvic and abdominal lymphadenopathy with hepatosplenomegaly treated with radiotherapy—A case report
Sahil Mittal, ShaikhA Hussain, RahulV. C Tiwari, AjithB Poovathingal, BPadma Priya, Rishabh Bhanot, Heena Tiwari
Journal of Family Medicine and Primary Care.2020; 9(2): 1215.     CrossRef
Nutritional outcomes after radiotherapy target volume reduction for nasopharyngeal cancer: a Phase III trial
Li Xiang, Jin-Feng Rong, Hao-Wen Pang, Huai-Lin He, Yue Chen, Jing-Bo Wu, Yong-Sheng Wang
Future Oncology.2020; 16(9): 427.     CrossRef
Quality of Life, Toxicity and Unmet Needs in Nasopharyngeal Cancer Survivors
Lachlan McDowell, June Corry, Jolie Ringash, Danny Rischin
Frontiers in Oncology.2020;[Epub]     CrossRef
Impact of tumor volume enlargement after induction chemotherapy on subsequent radiotherapy in locally advanced nasopharyngeal carcinoma: A propensity‐score matching analysis
Shan Li, Liangfang Shen
Cancer Medicine.2020; 9(23): 8832.     CrossRef
Target delineation and dose prescription of adaptive replanning intensity‐modulated radiotherapy for nasopharyngeal carcinoma
Dehuan Xie, Wanqin Cheng, Shaowen Lv, Rui Zhong, Lei Wang, Jiang Hu, Mingli Wang, Shaomin Huang, Yong Su, Yunfei Xia
Cancer Communications.2019; 39(1): 1.     CrossRef
Cisplatin/docetaxel/fluorouracil
Reactions Weekly.2019; 1753(1): 113.     CrossRef
Chemotherapy Potentially Facilitates the Occurrence of Radiation Encephalopathy in Patients With Nasopharyngeal Carcinoma Following Radiotherapy: A Multiparametric Magnetic Resonance Imaging Study
Youming Zhang, Xiaoping Yi, Jianming Gao, Li Li, Lizhi Liu, Ting Qiu, Jinlei Zhang, Yuanchao Zhang, Weihua Liao
Frontiers in Oncology.2019;[Epub]     CrossRef