Albumin-to-Fibrinogen Ratio as an Independent Prognostic Parameter in Untreated Chronic Lymphocytic Leukemia: A Retrospective Study of 191 Cases
Yi-Xin Zou, Jia Qiao, Hua-Yuan Zhu, Rui-Nan Lu, Yi Xia, Lei Cao, Wei Wu, Hui Jin, Wen-Jie Liu, Jin-Hua Liang, Jia-Zhu Wu, Li Wang, Lei Fan, Wei Xu, Jian-Yong Li
Cancer Res Treat. 2019;51(2):664-671.   Published online 2018 Aug 1     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.358
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Biomarkers for the diagnosis and treatment of rheumatoid arthritis – a systematic review
D Abdelhafiz, T Baker, DA Glascow, Ah Abdelhafiz
Postgraduate Medicine.2022; : 1.     CrossRef
Prognostic Significance of the Albumin to Fibrinogen Ratio in Peritoneal Dialysis Patients
Wenkai Xia, Meisi Kuang, Chenyu Li, Xiajuan Yao, Yan Chen, Jie Lin, Hong Hu
Frontiers in Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Distinct Age-Related Clinical Features and Risk Assessment in Chinese With Chronic Lymphocytic Leukemia
Zheng Tian, Ming Liu, Xiaosheng Fang, Xiangxiang Zhou, Peipei Li, Ying Li, Lingyan Zhang, Fang Liu, Ya Zhang, Xin Wang
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
The Prognostic Value of the Fibrinogen-Albumin-Ratio Index (FARI) in Patients with Advanced Vulvar Cancer
Arina Onoprienko, Gerda Hofstetter, Tim Dorittke, Christine Bekos, Christoph Grimm, Mariella Polterauer, Thomas Bartl, Stephan Polterauer
Journal of Personalized Medicine.2022; 12(11): 1882.     CrossRef
Systemic Inflammatory Biomarkers, Especially Fibrinogen to Albumin Ratio, Predict Prognosis in Patients with Pancreatic Cancer
Lin Fang, Fei-Hu Yan, Chao Liu, Jing Chen, Dan Wang, Chun-Hui Zhang, Chang-Jie Lou, Jie Lian, Yang Yao, Bo-Jun Wang, Rui-Yang Li, Shu-Ling Han, Yi-Bing Bai, Jia-Ni Yang, Zhi-Wei Li, Yan-Qiao Zhang
Cancer Research and Treatment.2021; 53(1): 131.     CrossRef
A Novel Biomarker to Screen for Malnutrition: Albumin/Fibrinogen Ratio Predicts Septic Failure and Acute Infection in Patients Who Underwent Revision Total Joint Arthroplasty
Zulipikaer Maimaiti, Chi Xu, Jun Fu, William Tianyu Li, Wei Chai, Yonggang Zhou, Jiying Chen
The Journal of Arthroplasty.2021; 36(9): 3282.     CrossRef
The Albumin-to-Fibrinogen Ratio Independently Predicts Acute Kidney Injury in Infants With Ventricular Septal Defect Undergoing Cardiac Surgery With Cardiopulmonary Bypass
Fan Cao, Xinxin Chen, Guodong Huang, Wenhua Liu, Na Zhou, Huili Yuan, Minghui Zou
Frontiers in Pediatrics.2021;[Epub]     CrossRef
Is Serum C- Reactive Protein to Albumin Ratio Be A New Biomarker for Assessing Disease Activity and Quality of Life in Rheumatoid Arthritis?
Elif BALEVİ BATUR, Funda LEVENDOĞLU
OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE.2021;[Epub]     CrossRef
Correlation between albumin to fibrinogen ratio, C-reactive protein to albumin ratio and Th17 cells in patients with rheumatoid arthritis
Yujue He, Jifeng Tang, Bodeng Wu, Bin Yang, Qishui Ou, Jinpiao Lin
Clinica Chimica Acta.2020; 500: 149.     CrossRef
Albumin-fibrinogen ratio and fibrinogen-prealbumin ratio as promising prognostic markers for cancers: an updated meta-analysis
Da-wei Sun, Lin An, Guo-yue Lv
World Journal of Surgical Oncology.2020;[Epub]     CrossRef
The prognostic value of plasma fibrinogen level in patients with acute myeloid leukemia: a systematic review and meta-analysis
Ziyan Zhang, Rui Zhang, Jiaqian Qi, Wenjing Miao, Kun Fang, Changgeng Ruan, Depei Wu, Yue Han
Leukemia & Lymphoma.2020; 61(11): 2682.     CrossRef

Nomogram to Predict Preoperative Occult Peritoneal Metastasis of Gastrointestinal Stromal Tumors (GIST) Based on Imaging and Inflammatory Indexes

Shao-Jun Xu, Guo-Sheng Lin, Hong-Jian Ling, Ren-Jie Guo, Jie Chen, Yi-Ming Liao, Tao Lin, Yong-Jian Zhou
Cancer Management and Research.2020; Volume 12: 11713.     CrossRef
Preoperative albumin-to-fibrinogen ratio predicts chemotherapy resistance and prognosis in patients with advanced epithelial ovarian cancer
Wen Yu, Zhongxue Ye, Xi Fang, Xingzhi Jiang, Yafen Jiang
Journal of Ovarian Research.2019;[Epub]     CrossRef