Proposal of a Pretreatment Nomogram for Predicting Local Recurrence after Intensity-Modulated Radiation Therapy in T4 Nasopharyngeal Carcinoma: A Retrospective Review of 415 Chinese Patients
Lu-Lu Zhang, Yi-Yang Li, Jiang Hu, Guan-Qun Zhou, Lei Chen, Wen-Fei Li, Ai-Hua Lin, Jun Ma, Zhen-Yu Qi, Ying Sun
Cancer Res Treat. 2018;50(4):1084-1095.   Published online 2017 Nov 15     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.359
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Radiomics and Deep Learning in Nasopharyngeal Carcinoma: A Review
Zipei Wang, Mengjie Fang, Jie Zhang, Linquan Tang, Lianzhen Zhong, Hailin Li, Runnan Cao, Xun Zhao, Shengyuan Liu, Ruofan Zhang, Xuebin Xie, Haiqiang Mai, Sufang Qiu, Jie Tian, Di Dong
IEEE Reviews in Biomedical Engineering.2024; 17: 118.     CrossRef
Novel prediction model combining PET/CT metabolic parameters, inflammation markers, and TNM stage: prospects for personalizing prognosis in nasopharyngeal carcinoma
Huan Liang, Weilin Tan, Jie Wang, Mengdan Li, Hua Pang, Xiaohui Wang, Lu Yang, Xingguo Jing
Annals of Nuclear Medicine.2024;[Epub]     CrossRef
Can Epstein–Barr virus‐deoxyribonucleic acid load after induction chemotherapy combined with American Joint Committee on Cancer stage determine the chemotherapy intensity of locally advanced nasopharyngeal carcinoma?
Qun Zhang, Zhen‐Wei Peng, Zhuo‐Sheng Gu, Yan Wang, Fang He, Wen‐Bin Zhao, Wei Luo, Yong‐Yu Mei
Cancer Medicine.2023; 12(1): 223.     CrossRef
Prioritizing sufficient dose to gross tumor volume over normal tissue sparing in intensity‐modulated radiotherapy treatment of T4 nasopharyngeal carcinoma
Yanyan Chen, Quxia Zhang, Tianzhu Lu, Cairong Hu, Jingfeng Zong, Yun Xu, Wei Zheng, Lisha Chen, Senan Lin, Sufang Qiu, Luying Xu, Jianji Pan, Qiaojuan Guo, Shaojun Lin
Head & Neck.2023; 45(5): 1130.     CrossRef
Multi-task deep learning-based radiomic nomogram for prognostic prediction in locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma
Bingxin Gu, Mingyuan Meng, Mingzhen Xu, David Dagan Feng, Lei Bi, Jinman Kim, Shaoli Song
European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging.2023; 50(13): 3996.     CrossRef
Prognostic significance of AKR1C4 and the advantage of combining EBV DNA to stratify patients at high risk of locoregional recurrence of nasopharyngeal carcinoma
Shan-Shan Guo, Yan-Zhou Chen, Li-Ting Liu, Rong-Ping Liu, Yu-Jing Liang, Dong-Xiang Wen, Jing Jin, Lin-Quan Tang, Hai-Qiang Mai, Qiu-Yan Chen
BMC Cancer.2022;[Epub]     CrossRef
DeepMTS: Deep Multi-Task Learning for Survival Prediction in Patients With Advanced Nasopharyngeal Carcinoma Using Pretreatment PET/CT
Mingyuan Meng, Bingxin Gu, Lei Bi, Shaoli Song, David Dagan Feng, Jinman Kim
IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics.2022; 26(9): 4497.     CrossRef
Development and Validation of Prognostic Nomograms Based on Gross Tumor Volume and Cervical Nodal Volume for Nasopharyngeal Carcinoma Patients With Concurrent Chemoradiotherapy
Cui-Dai Zhang, Mei Li, Ying-Ji Hong, Ze-Man Cai, Kai-Chun Huang, Zhi-Xiong Lin, Zhi-Ning Yang
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Development and Validation of Web-Based Nomograms to Precisely Predict Survival Outcomes of Non-metastatic Nasopharyngeal Carcinoma in an Endemic Area
Ji-Jin Yao, Li Lin, Tian-Sheng Gao, Wang-Jian Zhang, Wayne R. Lawrence, Jun Ma, Ying Sun
Cancer Research and Treatment.2021; 53(3): 657.     CrossRef
Nomogram predict relapse-free survival of patients with thymic epithelial tumors after surgery
Yang-Yu Huang, Lei-Lei Wu, Xuan Liu, Shen-Hua Liang, Guo-Wei Ma
BMC Cancer.2021;[Epub]     CrossRef
Establishment and validation of a nomogram with intratumoral heterogeneity derived from 18F-FDG PET/CT for predicting individual conditional risk of 5-year recurrence before initial treatment of nasopharyngeal carcinoma
Bingxin Gu, Jianping Zhang, Guang Ma, Shaoli Song, Liqun Shi, Yingjian Zhang, Zhongyi Yang
BMC Cancer.2020;[Epub]     CrossRef

Prognostic Nomogram for Patients with Radical Surgery for Non-Metastatic Colorectal Cancer Incorporating Hematological Biomarkers and Clinical Characteristics

Peiyun Long, Youya Zang, Huan Wang, Xiumei Liang, Xuekun Xie, Zhiwei Han, Dongyi Lin, Zongyu Wang, Shan Huang, Chuang Chen
OncoTargets and Therapy.2020; Volume 13: 2093.     CrossRef
Impact of Paranasal Sinus Invasion on Oncologic and Dosimetric Outcomes in Nasopharyngeal Carcinoma Following Intensity-Modulated Radiation Therapy—Implications for Risk Stratification and Planning Optimization
Xin Zhou, Xiayun He, Fen Xue, Xiaomin Ou, Chaosu Hu
Frontiers in Oncology.2020;[Epub]     CrossRef
Role of IMRT/VMAT-Based Dose and Volume Parameters in Predicting 5-Year Local Control and Survival in Nasopharyngeal Cancer Patients
Nicola Alessandro Iacovelli, Alessandro Cicchetti, Anna Cavallo, Salvatore Alfieri, Laura Locati, Eliana Ivaldi, Rossana Ingargiola, Domenico A. Romanello, Paolo Bossi, Stefano Cavalieri, Chiara Tenconi, Silvia Meroni, Giuseppina Calareso, Marco Guzzo, Ce
Frontiers in Oncology.2020;[Epub]     CrossRef
Development of a Nomogram Model for Treatment of Nonmetastatic Nasopharyngeal Carcinoma
Lu-Lu Zhang, Fei Xu, Di Song, Meng-Yao Huang, Yong-Shi Huang, Qi-Ling Deng, Yi-Yang Li, Jian-Yong Shao
JAMA Network Open.2020; 3(12): e2029882.     CrossRef
Radiomics on multi-modalities MR sequences can subtype patients with non-metastatic nasopharyngeal carcinoma (NPC) into distinct survival subgroups
En-Hong Zhuo, Wei-Jing Zhang, Hao-Jiang Li, Guo-Yi Zhang, Bing-Zhong Jing, Jian Zhou, Chun-Yan Cui, Ming-Yuan Chen, Ying Sun, Li-Zhi Liu, Hong-Min Cai
European Radiology.2019; 29(10): 5590.     CrossRef
Impact of paranasal sinus invasion on advanced nasopharyngeal carcinoma treated with intensity‐modulated radiation therapy: the validity of advanced T stage of AJCC/UICC eighth edition staging system
Ying Wang, Jie Zhao, Yajie Zhao, Zhen Yang, Mingjun Lei, Zhanzhan Li, Rui Wei, Dengming Chen, Yuxiang He, Liangfang Shen
Cancer Medicine.2018; 7(7): 2826.     CrossRef