Comparison of Native Escherichia coli L-Asparaginase versus Pegylated Asparaginase, in Combination with Ifosfamide, Methotrexate, Etoposide, and Prednisolone, in Extranodal NK/T-Cell Lymphoma, Nasal Type
Hyun Jee Kim, Chan-Young Ock, Tae Min Kim, Sung Hee Lee, Ju-Yeun Lee, Sun hoi Jung, Yoon Sook Cho, Miso Kim, Bhumsuk Keam, Dong-Wan Kim, Il Han Kim, Dae Seog Heo
Cancer Res Treat. 2018;50(3):670-680.   Published online 2017 Jul 3     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.051
Citations to this article as recorded by Crossref logo
DDGP followed by radiotherapy vs VIPD followed by radiotherapy in newly diagnosed early NK/T-cell lymphoma
Lei Zhang, Chenxing Shangguan, Xin Li, Ling Li, Xinhua Wang, Xiaorui Fu, Zhenchang Sun, Yonggang Shi, Jingjing Wu, Xudong Zhang, Hui Yu, Feifei Nan, Jiaqin Yan, Yu Chang, Zhiyuan Zhou, Xiaolong Wu, Xiaoyan Feng, Xiyang Liu, Hongwei Xue, Liqun Zou, Yi Lu,
Leukemia Research.2022; 118: 106881.     CrossRef
DDGP vs. SMILE in Relapsed/Refractory Extranodal Natural Killer/T‐cell Lymphoma, Nasal Type: A Retrospective Study of 54 Patients
Xin Wang, Junxia Hu, Meng Dong, Mengjie Ding, Linan Zhu, Jingjing Wu, Zhenchang Sun, Xin Li, Lei Zhang, Ling Li, Xinhua Wang, Xiaorui Fu, Guannan Wang, Qingjiang Chen, Mingzhi Zhang, Xudong Zhang
Clinical and Translational Science.2021; 14(1): 405.     CrossRef
Antibodies Predict Pegaspargase Allergic Reactions and Failure of Rechallenge
Yiwei Liu, Colton A. Smith, John C. Panetta, Wenjian Yang, Lauren E. Thompson, Jacob P. Counts, Alejandro R. Molinelli, Deqing Pei, Nancy M. Kornegay, Kristine R. Crews, Hope Swanson, Cheng Cheng, Seth E. Karol, William E. Evans, Hiroto Inaba, Ching-Hon P
Journal of Clinical Oncology.2019; 37(23): 2051.     CrossRef
Multiple drugs
Reactions Weekly.2018; 1717(1): 197.     CrossRef
PEG-L-CHOP treatment is safe and effective in adult extranodal NK/T-cell lymphoma with a low rate of clinical hypersensitivity
Wen Zheng, Yuhuan Gao, Xiaoyan Ke, Weijing Zhang, Liping Su, Hanyun Ren, Ningjing Lin, Yan Xie, Meifeng Tu, Weiping Liu, Lingyan Ping, Zhitao Ying, Chen Zhang, Lijuan Deng, Xiaopei Wang, Yuqin Song, Jun Zhu
BMC Cancer.2018;[Epub]     CrossRef