A National Study of Survival Trends and Conditional Survival in Nasopharyngeal Carcinoma: Analysis of the National Population-Based Surveillance Epidemiology and End Results Registry
Jia-Wei Lv, Xiao-Dan Huang, Yu-Pei Chen, Guan-Qun Zhou, Ling-Long Tang, Yan-Ping Mao, Wen-Fei Li, Ai-Hua Lin, Jun Ma, Ying Sun
Cancer Res Treat. 2018;50(2):324-334.   Published online 2017 Apr 19     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2016.544
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Health and Well-Being Needs Among Head and Neck Cancer Caregivers – A Systematic Review
Sarah Benyo, Chandat Phan, Neerav Goyal
Annals of Otology, Rhinology & Laryngology.2023; 132(4): 449.     CrossRef
Constructing an individualized surveillance framework for nasopharyngeal carcinoma based on a dynamic risk-adapted approach
Tianzhu Lu, Hanchuan Xu, Wanfang Huang, Jingfeng Zong, Caizhu Pan, Chaobin Huang, Youping Xiao, Bijuan Chen, Jingao Li, Jianji Pan, Shaojun Lin, Fang Guo, Qiaojuan Guo
Radiotherapy and Oncology.2023; 185: 109716.     CrossRef
Conditional survival nomogram for monitoring real-time survival of young non-metastatic nasopharyngeal cancer survivors
Jianing Luo, Xiaonan Hu, Xiaofeng Ge
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2023; 149(12): 10181.     CrossRef
Comparison of Clinical Outcomes, Pathologic Characteristics, and Immune-Related Features of Postradiation vs Sporadic Oral Cavity Squamous Cell Carcinoma
James C. H. Chow, Wah Cheuk, William C. S. Cho, Chi-Fai Wong, Dennis W. Y. Au, Anthony H. P. Tam, Rachel C. W. Wong, Jeffrey C. H. Chan, Simon C. C. Law, Roger K. C. Ngan, Kam-Hung Wong, Ka-Man Cheung
JAMA Network Open.2023; 6(7): e2323890.     CrossRef
Analysis of conditional survival for primary hepatocellular carcinoma with narrow-margin hepatectomy: a large-sample, dual-center, retrospective study
Jie Kong, Tingfeng Huang, Jianxi Zhang, Shichuan Tang, Hongzhi Liu, Jingfeng Liu, Yongyi Zeng
HPB.2022;[Epub]     CrossRef
Epstein–Barr Virus (EBV) Epithelial Associated Malignancies: Exploring Pathologies and Current Treatments
Oren Shechter, Daniel G. Sausen, Elisa S. Gallo, Harel Dahari, Ronen Borenstein
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(22): 14389.     CrossRef
Health literacy impacts self-management, quality of life and fear of recurrence in head and neck cancer survivors
Nicholas Clarke, Simon Dunne, Laura Coffey, Linda Sharp, Deirdre Desmond, Jean O’Conner, Eleanor O’Sullivan, Conrad Timon, Claire Cullen, Pamela Gallagher
Journal of Cancer Survivorship.2021; 15(6): 855.     CrossRef
Development and validation of a web‐based calculator to predict individualized conditional risk of site‐specific recurrence in nasopharyngeal carcinoma: Analysis of 10,058 endemic cases
Chen‐Fei Wu, Jia‐Wei Lv, Li Lin, Yan‐Ping Mao, Bin Deng, Wei‐Hong Zheng, Dan‐Wan Wen, Yue Chen, Jia Kou, Fo‐Ping Chen, Xing‐Li Yang, Zi‐Qi Zheng, Zhi‐Xuan Li, Si‐Si Xu, Jun Ma, Ying Sun
Cancer Communications.2021; 41(1): 37.     CrossRef
Survival outcome and prognostic factors of patients with nasopharyngeal cancer in Yogyakarta, Indonesia: A hospital-based retrospective study
Susanna Hilda Hutajulu, Daniel Howdon, Kartika Widayati Taroeno-Hariadi, Mardiah Suci Hardianti, Ibnu Purwanto, Sagung Rai Indrasari, Camelia Herdini, Bambang Hariwiyanto, Ahmad Ghozali, Henry Kusumo, Wigati Dhamiyati, Sri Retna Dwidanarti, I. Bing Tan, J
PLOS ONE.2021; 16(2): e0246638.     CrossRef
Prognostic models for 1-year survival of NPC after radiotherapy in different ages
Qu-xia Zhang, Lv-ping Zhuang, Zhong-yang Lin
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.2021; 278(12): 4955.     CrossRef
Characteristics of Early Death in Patients With Localized Nasopharyngeal Cancer: A Population-Based SEER Analysis
Haiyan Chen, Zhiheng Huang, Liubo Chen, Yanlin Li, Tiehong Zhao, Qichun Wei
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Stage‐dependent conditional survival and failure hazard of non‐metastatic nasopharyngeal carcinoma after intensity‐modulated radiation therapy: Clinical implications for treatment strategies and surveillance
Jingbo Wang, Xiaodong Huang, Shiran Sun, Kai Wang, Yuan Qu, Xuesong Chen, Runye Wu, Ye Zhang, Qingfeng Liu, Jianghu Zhang, Jingwei Luo, Jianping Xiao, Li Gao, Guozhen Xu, Chen Hu, Ye‐Xiong Li, Junlin Yi
Cancer Medicine.2021; 10(11): 3613.     CrossRef
Effects of radiotherapy in patients with nasopharyngeal carcinoma under continuous-discrete mixed mathematical model and comparison on the fungal and pathogen infection indexes before and after nutritional supplementation
Yi Li, Xuan Li, Sahar Issa, Khairi Mohamed Omar
Results in Physics.2021; 26: 104355.     CrossRef
Histological subtype remains a prognostic factor for survival in nasopharyngeal carcinoma patients
Xing‐Xi Pan, Ya‐Jie Liu, Wen Yang, Yong‐Fa Chen, Wu‐Bing Tang, Chu‐Rong Li
The Laryngoscope.2020;[Epub]     CrossRef
Association of Ambient Air Pollution with Nasopharyngeal Carcinoma Incidence in Ten Large Chinese Cities, 2006–2013
Tianan Yang, Yexin Liu, Weigang Zhao, Zhenjiao Chen, Jianwei Deng
International Journal of Environmental Research and Public Health.2020; 17(6): 1824.     CrossRef
Increasing incidence and improving survival of oral tongue squamous cell carcinoma
Yi-Jun Kim, Jin Ho Kim
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Identification of differentially expressed circular RNAs in human nasopharyngeal carcinoma
Hanwei Wu, Yuchen Liu, Hongfang Duan, Xiaoqin Fan, Yujie Wang, Jian Song, Jinghong Han, Ming Yang, Lu Lu, Guohui Nie
Cancer Biomarkers.2020; 29(4): 483.     CrossRef
PP‐22 promotes autophagy and apoptosis in the nasopharyngeal carcinoma cell line CNE‐2 by inducing endoplasmic reticulum stress, downregulating STAT3 signaling, and modulating the MAPK pathway
Gui‐Xiang Tan, Xin‐Ning Wang, Yun‐Yun Tang, Wan‐Jing Cen, Zhen‐Hua Li, Guo‐Cai Wang, Jian‐Wei Jiang, Xi‐Cheng Wang
Journal of Cellular Physiology.2019; 234(3): 2618.     CrossRef
microRNA-342-3p targets FOXQ1 to suppress the aggressive phenotype of nasopharyngeal carcinoma cells
Zheqing Cui, Yulin Zhao
BMC Cancer.2019;[Epub]     CrossRef
Changing odds of survival over time among patients undergoing surgical resection of extremity soft tissue sarcoma
Yongsung Kim, Han‐Soo Kim, Hwan Seong Cho, Ilkyu Han
Journal of Surgical Oncology.2019; 120(2): 193.     CrossRef
Does East meet West? Towards a unified vision of the management of Nasopharyngeal carcinoma
Elaine Johanna Limkin, Pierre Blanchard
The British Journal of Radiology.2019;[Epub]     CrossRef
Identification of two microRNA signatures in whole blood as novel biomarkers for diagnosis of nasopharyngeal carcinoma
Wen Wen, Shi-Juan Mai, Huan-Xin Lin, Mei-Yin Zhang, Jia-Ling Huang, Xin Hua, Chao Lin, Zhi-Qing Long, Zi-Jian Lu, Xiao-Qing Sun, Sai-Lan Liu, Qi Yang, Qian Zhu, Hui-Yun Wang, Ling Guo
Journal of Translational Medicine.2019;[Epub]     CrossRef
Utility of Serum EB Virus Zta Antibody in the Diagnostic of Nasopharyngeal Carcinoma: Evidences From 2,126 Cases and 15,644 Controls
Guangying Zhang, Zhanzhan Li, Qin Zhou
Frontiers in Oncology.2019;[Epub]     CrossRef
Impact of age on survival of locoregional nasopharyngeal carcinoma: An analysis of the Surveillance, Epidemiology, and End Results program database, 2004‐2013
S.‐J. Huang, Y.‐Y. Tang, H.‐M. Liu, G.‐X. Tan, X. Wang, H. Zhang, F. Yang, S. Yang
Clinical Otolaryngology.2018; 43(5): 1209.     CrossRef
Conditional survival in patients with gallbladder cancer
Yi-Jun Kim, Kyubo Kim
Chinese Journal of Cancer.2017;[Epub]     CrossRef