Dose-Response Relationship between Radiation Dose and Loco-regional Control in Patients with Stage II-III Esophageal Cancer Treated with Definitive Chemoradiotherapy
Hyun Ju Kim, Yang-Gun Suh, Yong Chan Lee, Sang Kil Lee, Sung Kwan Shin, Byung Chul Cho, Chang Geol Lee
Cancer Res Treat. 2017;49(3):669-677.   Published online 2016 Oct 6     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2016.354
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The impact of radiation dose on the efficacy of definitive chemoradiotherapy in patients with locally advanced esophageal carcinoma: a systematic review and meta-analysis
Danjing Luo, Qiulu Zhong, Xiaodong Zhu
Cancer Biology & Therapy.2023;[Epub]     CrossRef
High-Dose Versus Standard-Dose Intensity-Modulated Radiotherapy With Concurrent Paclitaxel Plus Carboplatin for Patients With Thoracic Esophageal Squamous Cell Carcinoma: A Randomized, Multicenter, Open-Label, Phase 3 Superiority Trial
Jing You, Shuchai Zhu, Jiancheng Li, Jie Li, Junyue Shen, Yidian Zhao, Xiaomin Li, Lin Jia, Qingshan Li, Jun Yang, Yiqun Wu, Wenbin Shen, Haishan Wu, Xueqin Wu, Xiaomin Wang, Yaqiong Ren, Jun He, Pingping Lin, Guangying Zhu, Anhui Shi
International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics.2023; 115(5): 1129.     CrossRef
Intensity-modulated radiotherapy with more than 60 Gy improved the survival of inoperable patients with locally advanced esophageal squamous cell carcinoma
Wei Zhang, Qing Xie, Bifa Zhu, Xiaokang Wang, Ling He, Yong Zhang
Medicine.2022; 101(16): e29166.     CrossRef
A Phase III Multicenter Randomized Clinical Trial of 60 Gy versus 50 Gy Radiation Dose in Concurrent Chemoradiotherapy for Inoperable Esophageal Squamous Cell Carcinoma
Yujin Xu, Baiqiang Dong, Weiguo Zhu, Jiancheng Li, Rong Huang, Zongwen Sun, Xinmei Yang, Liping Liu, Han He, Zhongxing Liao, Ni Guan, Yue Kong, Wanwei Wang, Jianxiang Chen, Huijuan He, Guoqin Qiu, Ming Zeng, Juan Pu, Wangyuan Hu, Yong Bao, Zhigang Liu, Ju
Clinical Cancer Research.2022; 28(9): 1792.     CrossRef
Comparative clinical studies of primary chemoradiotherapy versus S-1 and nedaplatin chemotherapy against stage IVb oesophageal squamous cell carcinoma: a multicentre open-label randomised controlled trial
Yun Liu, Narasimha M Beeraka, Junqi Liu, Kuo Chen, Bo Song, Zhang Song, Jianchao Luo, Yang Liu, Anping Zheng, Yanhui Cui, Yang Wang, Zhenhe Jia, Xiangyu Song, Xiaohong Wang, Hongqi Wang, Xuefeng Qi, Jinshan Ren, Liping Wu, Jixing Cai, Xainying Fang, Xin W
BMJ Open.2022; 12(4): e055273.     CrossRef
A Novel Model Combining Tumor Length, Tumor Thickness, TNM_Stage, Nutritional Index, and Inflammatory Index Might Be Superior to the 8th TNM Staging Criteria in Predicting the Prognosis of Esophageal Squamous Cell Carcinoma Patients Treated With Definitiv
Xiaohui Chen, Yilin Yu, Haishan Wu, Jianjian Qiu, Dongmei Ke, Yahua Wu, Mingqiang Lin, Tianxiu Liu, Qunhao Zheng, Hongying Zheng, Jun Yang, Zhiping Wang, Hui Li, Lingyun Liu, Qiwei Yao, Jiancheng Li, Wenfang Cheng
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Comparison of involved-field intensity-modulated radiotherapy combined with S-1 vs radiotherapy alone for elderly patients with esophageal cancer
Li-Hua Liu, Mao-Hui Yan, Yu-Peng Di, Zhi-Guang Fu, Xiao-Dan Zhang, Hong-Qi Li
World Journal of Clinical Cases.2022; 10(21): 7365.     CrossRef
A combined predicting model for benign esophageal stenosis after simultaneous integrated boost in esophageal squamous cell carcinoma patients (GASTO1072)
Weitong Liu, Chengbing Zeng, Siyan Wang, Yizhou Zhan, Ruihong Huang, Ting Luo, Guobo Peng, Yanxuan Wu, Zihan Qiu, Derui Li, Fangcai Wu, Chuangzhen Chen
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Definitive chemoradiotherapy for clinical T4b esophageal cancer – Treatment outcomes, failure patterns, and prognostic factors
Tzu-Ting Huang, Shau-Hsuan Li, Yen-Hao Chen, Hung-I Lu, Chien-Ming Lo, Fu-Min Fang, Shang-Yu Chou, Yi-Chun Chiu, Yeh-Pin Chou, Yu-Ming Wang
Radiotherapy and Oncology.2021; 157: 56.     CrossRef
Feasibility and Oncological Outcome of Preoperative Chemoradiation With IMRT Dose Intensification for Locally Advanced Esophageal and Gastroesophageal Cancer
Roberto Innocente, Federico Navarria, Roberto Petri, Elisa Palazzari, Massimo Vecchiato, Jerry Polesel, Antonio Ziccarelli, Antonio Martino, Paolo Ubiali, Dino Tonin, Andrea Lauretta, Claudio Belluco, Luisa Foltran, Angela Buonadonna, Arben Lleshi, Carlot
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Radiation Therapy
K. Jingu, R. Umezawa, T. Yamamoto, Y. Ishikawa, N. Takahashi, K. Takeda, Y. Suzuki, S. Teramura, S. Omata
Nihon Kikan Shokudoka Gakkai Kaiho.2021; 72(2): 84.     CrossRef
Randomized Study on Dose Escalation in Definitive Chemoradiation for Patients With Locally Advanced Esophageal Cancer (ARTDECO Study)
Maarten C. C. M. Hulshof, Elisabeth D. Geijsen, Tom Rozema, Vera Oppedijk, Jeroen Buijsen, Karen J. Neelis, Joost J. M. E. Nuyttens, Maurice J. C. van der Sangen, Paul M. Jeene, Jannie G. Reinders, Mark I. van Berge Henegouwen, Adriana Thano, Jeanin E. va
Journal of Clinical Oncology.2021; 39(25): 2816.     CrossRef
Esophageal Cancer Radiotherapy Dose Escalation Meta Regression Commentary: “High vs. Low Radiation Dose of Concurrent Chemoradiotherapy for Esophageal Carcinoma With Modern Radiotherapy Techniques: A Meta-Analysis”
Ronald Chow, Michael Lock, Sangjune Laurence Lee, Simon S. Lo, Charles B. Simone
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Phase II Trial of Epigallocatechin-3-Gallate in Acute Radiation-Induced Esophagitis for Esophagus Cancer
Xiaoling Li, Ligang Xing, Yujun Zhang, Peng Xie, Wanqi Zhu, Xiangjiao Meng, Yinxia Wang, Lingling Kong, Hanxi Zhao, Jinming Yu
Journal of Medicinal Food.2020; 23(1): 43.     CrossRef
Intensity-Modulated Radiotherapy versus Three-Dimensional Conformal Radiotherapy in Definitive Chemoradiotherapy for Cervical Esophageal Squamous Cell Carcinoma: Comparison of Survival Outcomes and Toxicities
Nai-Bin Chen, Bo Qiu, Jun Zhang, Meng-Yun Qiang, Yu-Jia Zhu, Bin Wang, Jin-Yu Guo, Ling-Zhi Cai, Shao-Min Huang, Meng-Zhong Liu, Qun Li, Yong-Hong Hu, Qi-Wen Li, Hui Liu
Cancer Research and Treatment.2020; 52(1): 31.     CrossRef
High vs. Low Radiation Dose of Concurrent Chemoradiotherapy for Esophageal Carcinoma With Modern Radiotherapy Techniques: A Meta-Analysis
Xin Sun, Lei Wang, Yang Wang, Jingjing Kang, Wei Jiang, Yu Men, Zhouguang Hui
Frontiers in Oncology.2020;[Epub]     CrossRef
Stage III Esophageal Squamous Cell Carcinoma Patients With Three-Dimensional Conformal or Intensity-Modulated Radiotherapy: A Multicenter Retrospective Study
Qin Qin, Xiaolin Ge, Xin Wang, Lan Wang, Chen Li, Junqiang Chen, Xiaomin Wang, Yidian Zhao, Wencheng Zhang, Ping Wang, Qingsong Pang, Kaixian Zhang, Ling Li, Miaomiao Hu, Chongli Hao, Gaofeng Li, Yonggang Xu, Xueying Qiao, Zhiguo Zhou, Shuchai Zhu, Wenbin
Frontiers in Oncology.2020;[Epub]     CrossRef
Relationship Between Sarcopenia and Prognosis in Patient With Concurrent Chemo-Radiation Therapy for Esophageal Cancer
Dae Won Ma, Yeona Cho, Mi-jin Jeon, Jie-Hyun Kim, Ik Jae Lee, Young Hoon Youn, Jae Jun Park, Da Hyun Jung, Hyojin Park, Chang Geol Lee, Jun Won Kim, Hei Cheul Jeung
Frontiers in Oncology.2019;[Epub]     CrossRef
Different prognosis of patients with esophageal carcinoma with M1a and regional node involvement
Tae Ryong Chung, Jie-Hyun Kim, Ik Jae Lee, Yeona Cho, Jun Won Kim, Chang Geol Lee, Da Hyun Jung, Jae Jun Park, Young Hoon Youn, Hyojin Park
Digestive and Liver Disease.2019; 51(11): 1610.     CrossRef
Effect of modern high-dose versus standard-dose radiation in definitive concurrent chemo-radiotherapy on outcome of esophageal squamous cell cancer: a meta-analysis
He-San Luo, He-Cheng Huang, Lian-Xing Lin
Radiation Oncology.2019;[Epub]     CrossRef
Results of a Phase 1/2 Trial of Chemoradiotherapy With Simultaneous Integrated Boost of Radiotherapy Dose in Unresectable Locally Advanced Esophageal Cancer
Dawei Chen, Hari Menon, Vivek Verma, Steven N. Seyedin, Jaffer A. Ajani, Wayne L. Hofstetter, Quynh-Nhu Nguyen, Joe Y. Chang, Daniel R. Gomez, Arya Amini, Stephen G. Swisher, Mariela A. Blum, Ahmed I. Younes, Hampartsoum B. Barsoumian, Jeremy J. Erasmus,
JAMA Oncology.2019; 5(11): 1597.     CrossRef
Prognostic value of tumor length and diameter for esophageal squamous cell cancer patients treated with definitive (chemo)radiotherapy: Potential indicators for nonsurgical T staging
Hongyao Xu, Shengxi Wu, Hesan Luo, Chuyun Chen, Lianxing Lin, Hecheng Huang, Renliang Xue
Cancer Medicine.2019; 8(14): 6326.     CrossRef
Prognostic impact of postoperative pulmonary complications following salvage esophagectomy after definitive chemoradiotherapy
Masaru Hayami, Masayuki Watanabe, Naoki Ishizuka, Shinji Mine, Yu Imamura, Akihiko Okamura, Takanori Kurogochi, Kotaro Yamashita
Journal of Surgical Oncology.2018; 117(6): 1251.     CrossRef
Definite intensity‐modulated radiotherapy with concurrent chemotherapy more than 4 cycles improved survival for patients with locally‐advanced or inoperable esophageal squamous cell carcinoma
He‐Yuan Hsieh, Chung‐Ping Hsu, Hui‐Ling Yeh, Cheng‐Yen Chuang, Jai‐Fu Lin, Chen‐Fa Chang
The Kaohsiung Journal of Medical Sciences.2018; 34(5): 281.     CrossRef
Comparison of definite chemoradiation therapy with carboplatin/paclitaxel or cisplatin/5-fluoruracil in patients with squamous cell carcinoma of the esophagus
Stefan Münch, Steffi U. Pigorsch, Michal Devečka, Hendrik Dapper, Wilko Weichert, Helmut Friess, Rickmer Braren, Stephanie E. Combs, Daniel Habermehl
Radiation Oncology.2018;[Epub]     CrossRef
Definitive radiotherapy dose escalation with chemotherapy for treating non-metastatic oesophageal cancer
Chao-Yueh Fan, Yu-Fu Su, Wen-Yen Huang, Hsing-Lung Chao, Kuen-Tze Lin, Chun-Shu Lin
Scientific Reports.2018;[Epub]     CrossRef
The role of definitive chemoradiation in patients with non-metastatic oesophageal cancer
Paul M. Jeene, Hanneke W.M. van Laarhoven, Maarten C.C.M. Hulshof
Best Practice & Research Clinical Gastroenterology.2018; 36-37: 53.     CrossRef
High‐dose versus standard‐dose radiation therapy for cervical esophageal cancer: A retrospective single‐institution study
Tae Hyung Kim, Ik Jae Lee, Ji‐Hyun Kim, Chang Geol Lee, Yong Chan Lee, Jun Won Kim
Head & Neck.2018;[Epub]     CrossRef
Nedaplatin‑based chemotherapy regimens combined with concurrent radiotherapy as first‑line treatment for stage II‑III esophageal squamous cell carcinoma
Huiping Zhu, Xiaolin Ge, Yufeng Lu, Yun Zuo, Qin Qin, Xinchen Sun, Min Yang
Oncology Letters.2018;[Epub]     CrossRef
Improved survival with higher radiation dose for esophageal squamous cell carcinoma patients treated with definitive chemoradiotherapy
Yuxia Deng, Chao Bian, Hua Tao, Haijun Zhang
Oncotarget.2017; 8(45): 79662.     CrossRef