Treatment Outcome of Cisplatin-based Concurrent Chemoradiotherapy in the Patients with Locally Advanced Nasopharyngeal Cancer
Tae Hee Kim, Yoon Ho Ko, Myung Ah Lee, Bum-soo Kim, So Ryoung Chung, Ie Ryung Yoo, Chan-Kwon Jung, Yeon-Sil Kim, Min Sik Kim, Dong-Il Sun, Young Seon Hong, Kyung Shik Lee, Jin-Hyoung Kang
Cancer Res Treat. 2008;40(2):62-70.   Published online 2008 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2008.40.2.62
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Effect of Prolonged Duration of Intensity Modulated Radiotherapy for Nasopharyngeal Carcinoma
Yi-Jun Hua, Yan-Feng Ou-Yang, Xiong Zou, Le Xia, Dong-Hua Luo, Ming-Yuan Chen
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Taxane-based Induction Chemotherapy Plus Concurrent Chemoradiotherapy in Nasopharyngeal Carcinoma: Prospective Results from a Non-endemic Cohort
S. Ghosh-Laskar, A. Pilar, K. Prabhash, A. Joshi, J.P. Agarwal, T. Gupta, A. Budrukkar, V. Murthy, M. Swain, V. Noronha, V.M. Patil, P. Pai, D. Nair, D.A. Chaukar, S. Thiagarajan, G. Pantvaidya, A. Deshmukh, P. Chaturvedi, S. Nair, A. D‘Cruz
Clinical Oncology.2019; 31(12): 850.     CrossRef
Long-term outcomes of concurrent chemoradiotherapy versus radiotherapy alone in stage II nasopharyngeal carcinoma treated with IMRT: a retrospective study
Zhen Su, Yan-Ping Mao, Jie Tang, Xiao-Wen Lan, Pu-Yun OuYang, Fang-Yun Xie
Tumor Biology.2016; 37(4): 4429.     CrossRef
Concurrent chemoradiotherapy was associated with a higher severe late toxicity rate in nasopharyngeal carcinoma patients compared with radiotherapy alone: a meta-analysis based on randomized controlled trials
Cheng-run Du, Hong-mei Ying, Fang-fang Kong, Rui-ping Zhai, Chao-su Hu
Radiation Oncology.2015;[Epub]     CrossRef
Concurrent Chemotherapy for T4 Classification Nasopharyngeal Carcinoma in the Era of Intensity-Modulated Radiotherapy
Cai-neng Cao, Jing-wei Luo, Li Gao, Jun-lin Yi, Xiao-dong Huang, Kai Wang, Shi-ping Zhang, Yuan Qu, Su-yan Li, Jian-ping Xiao, Zhong Zhang, Guo-zhen Xu, Riccardo Dolcetti
PLOS ONE.2015; 10(3): e0119101.     CrossRef
Controversies in the systemic treatment of Nasopharyngeal carcinoma
Herbert H. Loong, Anthony T.C. Chan
Oral Oncology.2014; 50(9): 785.     CrossRef
Intensity-modulated radiotherapy with simultaneous integrated boost for locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma
Junlin Yi, Xiaodong Huang, Li Gao, Jingwei Luo, Shiping Zhang, Kai Wang, Yuan Qu, Jianping Xiao, Guozhen Xu
Radiation Oncology.2014;[Epub]     CrossRef
Factors Predict Prolonged Wait Time and Longer Duration of Radiotherapy in Patients with Nasopharyngeal Carcinoma: A Multilevel Analysis
Po-Chun Chen, Ching-Chieh Yang, Cheng-Jung Wu, Wen-Shan Liu, Wei-Lun Huang, Ching-Chih Lee, Bart O. Williams
PLoS ONE.2014; 9(10): e109930.     CrossRef
Pretreatment Epstein-Barr Virus DNA Load and Cumulative Cisplatin Dose Intensity Affect Long-Term Outcome of Nasopharyngeal Carcinoma Treated with Concurrent Chemotherapy: Experience of an Institute in an Endemic Area
Weihong Wei, Zeli Huang, Shaoen Li, Hemei Chen, Guoyi Zhang, Shuxia Li, Weihan Hu, Tao Xu
Oncology Research and Treatment.2014; 37(3): 88.     CrossRef
Concurrent Chemoradiotherapy vs Radiotherapy Alone in Stage II Nasopharyngeal Carcinoma: Phase III Randomized Trial
Qiu-Yan Chen, Yue-Feng Wen, Ling Guo, Huai Liu, Pei-Yu Huang, Hao-Yuan Mo, Ning-Wei Li, Yan-Qun Xiang, Dong-Hua Luo, Fang Qiu, Rui Sun, Man-Quan Deng, Ming-Yuan Chen, Yi-Jun Hua, Xiang Guo, Ka-Jia Cao, Ming-Huang Hong, Chao-Nan Qian, Hai-Qiang Mai
JNCI: Journal of the National Cancer Institute.2011; 103(23): 1761.     CrossRef
Radiation Therapy Combined with (or without) Cisplatin-based Chemotherapy for Patients with Nasopharyngeal Cancer: 15-years Experience of a Single Institution in Korea
Yeon-Sil Kim, Bum-Soo Kim, So-Lyoung Jung, Yeon-Soo Lee, Min-Sik Kim, Dong-Il Sun, Eun-Jung Yoo, Seong-Kwon Mun, Sei-Chul Yoon, Su-Mi Chung, Hoon-Kyo Kim, Seung-Ho Jo, Jin-Hyoung Kang
Cancer Research and Treatment.2008; 40(4): 155.     CrossRef