Antitumor Activity of HM781-36B, alone or in Combination with Chemotherapeutic Agents, in Colorectal Cancer Cells
Mi Hyun Kang, Sung Ung Moon, Ji Hea Sung, Jin Won Kim, Keun Wook Lee, Hye Seung Lee, Jong Seok Lee, Jee Hyun Kim
Cancer Res Treat. 2016;48(1):355-364.   Published online 2015 Mar 5     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2014.260
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A small-molecule pan-HER inhibitor alone or in combination with cisplatin exerts efficacy against nasopharyngeal carcinoma
Jing Yang, Yanfei Yang, Yuquan Wei, Xiawei Wei
Frontiers of Medicine.2023; 17(2): 275.     CrossRef
Poziotinib in Treatment-Naive NSCLC Harboring HER2 Exon 20 Mutations: ZENITH20-4, A Multicenter, Multicohort, Open-Label, Phase 2 Trial (Cohort 4)
Robin Cornelissen, Arsela Prelaj, Sophie Sun, Christina Baik, Mirjana Wollner, Eric B. Haura, Hirva Mamdani, Jonathan W. Riess, Federico Cappuzzo, Marina C. Garassino, John V. Heymach, Mark A. Socinski, Szu-Yun Leu, Gajanan Bhat, Francois Lebel, Xiuning L
Journal of Thoracic Oncology.2023; 18(8): 1031.     CrossRef
Poziotinib in Non–Small-Cell Lung Cancer Harboring HER2 Exon 20 Insertion Mutations After Prior Therapies: ZENITH20-2 Trial
Xiuning Le, Robin Cornelissen, Marina Garassino, Jeffrey M. Clarke, Nishan Tchekmedyian, Jonathan W. Goldman, Szu-Yun Leu, Gajanan Bhat, Francois Lebel, John V. Heymach, Mark A. Socinski
Journal of Clinical Oncology.2022; 40(7): 710.     CrossRef
Poziotinib Inhibits the Efflux Activity of the ABCB1 and ABCG2 Transporters and the Expression of the ABCG2 Transporter Protein in Multidrug Resistant Colon Cancer Cells
Yongchao Zhang, Zhuo-Xun Wu, Yuqi Yang, Jing-Quan Wang, Jun Li, Zoey Sun, Qiu-Xu Teng, Charles R. Ashby, Dong-Hua Yang
Cancers.2020; 12(11): 3249.     CrossRef
miRDRN—miRNA disease regulatory network: a tool for exploring disease and tissue-specific microRNA regulatory networks
Hsueh-Chuan Liu, Yi-Shian Peng, Hoong-Chien Lee
PeerJ.2019; 7: e7309.     CrossRef
Niclosamide enhances the cytotoxic effect of cisplatin in cisplatin-resistant human lung cancer cells via suppression of lung resistance-related protein and c-myc
Yufang Zuo, Dongyan Yang, Yin Yu, Mei Xiang, Haiwen Li, Jun Yang, Jingjing Li, Danxian Jiang, Hechao Zhou, Zumin Xu, Zhonghua Yu
Molecular Medicine Reports.2017;[Epub]     CrossRef
FXR1 is elevated in colorectal cancer and acts as an oncogene
Xin Jin, Bo Zhai, Taishi Fang, Xiaohui Guo, Lishan Xu
Tumor Biology.2016; 37(2): 2683.     CrossRef