| Home | E-Submission | Sitemap | Editorial Office |  
top_img
Cancer Research and Treatment Search > Browse Articles > SearchHematologic Malignancy
Prognostic Stratification of Patients with Burkitt Lymphoma Using Serum β2-microglobulin Levels
Hyung-Don Kim, Hyungwoo Cho, Shin Kim, Kyoungmin Lee, Eun Hee Kang, Jung Sun Park, Chan-Sik Park, Jooryung Huh, Jin Sook Ryu, Sang-Wook Lee, Dok-Hyun Yoon, Seok Jin Kim, Young Hyeh Ko, Won Seog Kim, Cheolwon Suh
Cancer Res Treat. 2021;53(3):847-856.   Published online December 17, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.1060
                              Supplementary      
Baseline Total Metabolic Tumor Volume and Total Lesion Glycolysis Measured on 18F-FDG PET-CT Predict Outcomes in T-Cell Lymphoblastic Lymphoma
Xiaoyan Feng, Xin Wen, Ling Li, Zhenchang Sun, Xin Li, Lei Zhang, Jingjing Wu, Xiaorui Fu, Xinhua Wang, Hui Yu, Xinran Ma, Xudong Zhang, Xinli Xie, Xingmin Han, Mingzhi Zhang
Cancer Res Treat. 2021;53(3):837-846.   Published online December 2, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.123
                              Supplementary         Cited By 1
Gastrointestinal Cancer
Risk of Death in Colorectal Cancer Patients with Multi-morbidities of Metabolic Syndrome: A Retrospective Multicohort Analysis
Qingting Feng, Lingkai Xu, Lin Li, Junlan Qiu, Ziwei Huang, Yiqing Jiang, Tao Wen, Shun Lu, Fang Meng, Xiaochen Shu
Cancer Res Treat. 2021;53(3):714-723.   Published online December 2, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.481
                              
General
Genetic Susceptibility of ACE2 and TMPRSS2 in Six Common Cancers and Possible Impacts on COVID-19
Tung Hoang, Trung Quang Nguyen, Tho Thi Anh Tran
Cancer Res Treat. 2021;53(3):650-656.   Published online December 29, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.950
                              Supplementary         Cited By 2
Gastrointestinal cancer
Comparison of the Prognostic Value of Platelet-Related Indices in Biliary Tract Cancer Undergoing Surgical Resection
Lejia Sun, Yuxi Wei, Yang Chen, Wenmo Hu, Xin Ji, Haifeng Xu, Shunda Du, Haitao Zhao, Xin Lu, Xinting Sang, Shouxian Zhong, Huayu Yang, Yilei Mao
Cancer Res Treat. 2021;53(2):528-540.   Published online November 23, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.833
                              Supplementary      
Associations of Serum Lipid Level with Gastric Cancer Risk, Pathology, and Prognosis
Gyu Young Pih, Eun Jeong Gong, Ji Young Choi, Min-Ju Kim, Ji Yong Ahn, Jaewon Choe, Suh Eun Bae, Hye-Sook Chang, Hee Kyong Na, Jeong Hoon Lee, Kee Wook Jung, Do Hoon Kim, Kee Don Choi, Ho June Song, Gin Hyug Lee, Hwoon-Yong Jung
Cancer Res Treat. 2021;53(2):445-456.   Published online November 23, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.599
                                 Cited By 1
Trends in Chemotherapy Patterns and Survival of Patients with Advanced Gastric Cancer over a 16-Year Period: Impact of Anti-HER2–Targeted Agent in the Real-World Setting
Dong-Hoe Koo, Min-Hee Ryu, Mi-Yeon Lee, Heejung Chae, Eo Jin Kim, Mee-Sun Moon, Yoon-Koo Kang
Cancer Res Treat. 2021;53(2):436-444.   Published online October 6, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.725
                              Supplementary      
Lymphoma
Prognostic Impact of Age at the Time of Diagnosis in Korean Patients with Diffuse Large B-cell Lymphoma in the Rituximab Era: A Single Institution Study
Hee Sang Hwang, Meejeong Kim, Chan-Sik Park, Dok Hyun Yoon, Cheolwon Suh, Jooryung Huh, Heounjeong Go
Cancer Res Treat. 2021;53(1):270-278.   Published online September 15, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.626
                              Supplementary         Cited By 1
Gastrointestinal cancer
Systemic Inflammatory Biomarkers, Especially Fibrinogen to Albumin Ratio, Predict Prognosis in Patients with Pancreatic Cancer
Lin Fang, Fei-Hu Yan, Chao Liu, Jing Chen, Dan Wang, Chun-Hui Zhang, Chang-Jie Lou, Jie Lian, Yang Yao, Bo-Jun Wang, Rui-Yang Li, Shu-Ling Han, Yi-Bing Bai, Jia-Ni Yang, Zhi-Wei Li, Yan-Qiao Zhang
Cancer Res Treat. 2021;53(1):131-139.   Published online August 24, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.330
                        Supplementary         Cited By 3
Evaluation and Comparison of Predictive Value of Tumor Regression Grades according to Mandard and Becker in Locally Advanced Gastric Adenocarcinoma
Yilin Tong, Yanmei Zhu, Yan Zhao, Zexing Shan, Dong Liu, Jianjun Zhang
Cancer Res Treat. 2021;53(1):112-122.   Published online August 10, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.516
                              Supplementary         Cited By 1
High Systemic Inflammation Response Index (SIRI) Indicates Poor Outcome in Gallbladder Cancer Patients with Surgical Resection: A Single Institution Experience in China
Lejia Sun, Wenmo Hu, Meixi Liu, Yang Chen, Bao Jin, Haifeng Xu, Shunda Du, Yiyao Xu, Haitao Zhao, Xin Lu, Xinting Sang, Shouxian Zhong, Huayu Yang, Yilei Mao
Cancer Res Treat. 2020;52(4):1199-1210.   Published online July 21, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.303
                                 Cited By 3
A Multi-cohort Study of the Prognostic Significance of Microsatellite Instability or Mismatch Repair Status after Recurrence of Resectable Gastric Cancer
Ji Yeong An, Yoon Young Choi, Jeeyun Lee, Woo Jin Hyung, Kyoung-Mee Kim, Sung Hoon Noh, Min-Gew Choi, Jae-Ho Cheong
Cancer Res Treat. 2020;52(4):1153-1161.   Published online May 4, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.173
                              Supplementary         Cited By 3
Evaluation of the American Joint Committee on Cancer (AJCC) 8th Edition Staging System for Hepatocellular Carcinoma in 1,008 Patients with Curative Resection
Sujin Park, Sangjoon Choi, Yoon Ah Cho, Dong Hyun Sinn, Jong Man Kim, Cheol-Keun Park, Sang Yun Ha
Cancer Res Treat. 2020;52(4):1145-1152.   Published online April 28, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.208
                              Supplementary         Cited By 2
Breast cancer
Elevated Expression of RIOK1 Is Correlated with Breast Cancer Hormone Receptor Status and Promotes Cancer Progression
Zhiqi Huang, Xingyu Li, Tian Xie, Changjiang Gu, Kan Ni, Qingqing Yin, Xiaolei Cao, Chunhui Zhang
Cancer Res Treat. 2020;52(4):1067-1083.   Published online May 8, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.187
                              Supplementary         Cited By 1
Central nervous system
Survival, Prognostic Factors, and Volumetric Analysis of Extent of Resection for Anaplastic Gliomas
Je Beom Hong, Tae Hoon Roh, Seok-Gu Kang, Se Hoon Kim, Ju Hyung Moon, Eui Hyun Kim, Sung Soo Ahn, Hye Jin Choi, Jaeho Cho, Chang-Ok Suh, Jong Hee Chang
Cancer Res Treat. 2020;52(4):1041-1049.   Published online April 23, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.057
                                 Cited By 1
Computed Tomography–Determined Sarcopenia Is a Useful Imaging Biomarker for Predicting Postoperative Outcomes in Elderly Colorectal Cancer Patients
Hailun Xie, Yizhen Gong, Jiaan Kuang, Ling Yan, Guotian Ruan, Shuangyi Tang, Feng Gao, Jialiang Gan
Cancer Res Treat. 2020;52(3):957-972.   Published online April 17, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.695
                                 Cited By 8
Prognostic Predictability of American Joint Committee on Cancer 8th Staging System for Perihilar Cholangiocarcinoma: Limited Improvement Compared with the 7th Staging System
Jong Woo Lee, Jae Hoon Lee, Yejong Park, Woohyung Lee, Jaewoo Kwon, Ki Byung Song, Dae Wook Hwang, Song Cheol Kim
Cancer Res Treat. 2020;52(3):886-895.   Published online March 12, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.023
                                 Cited By 3
Caspase Recruitment Domain Containing Protein 9 Suppresses Non-Small Cell Lung Cancer Proliferation and Invasion via Inhibiting MAPK/p38 Pathway
Linyue Pan, Yuting Tan, Bin Wang, Wenjia Qiu, Yulei Yin, Haiyan Ge, Huili Zhu
Cancer Res Treat. 2020;52(3):867-885.   Published online March 11, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.606
                              Supplementary      
Clinicopathological Features of Patients with the BRCA1 c.5339T>C (p.Leu1780Pro) Variant
Hyung Seok Park, Jai Min Ryu, Ji Soo Park, Seock-Ah Im, So-Youn Jung, Eun-Kyu Kim, Woo-Chan Park, Jun Won Min, Jeeyeon Lee, Ji Young You, Jeong Eon Lee, Sung-Won Kim
Cancer Res Treat. 2020;52(3):680-688.   Published online January 28, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.351
                              Supplementary         Cited By 3
Comparison of the Distribution Pattern of 21-Gene Recurrence Score between Mucinous Breast Cancer and Infiltrating Ductal Carcinoma in Chinese Population: A Retrospective Single-Center Study
Jiayi Wu, Shuning Ding, Lin Lin, Xiaochun Fei, Caijin Lin, Lisa Andriani, Chihwan Goh, Jiahui Huang, Jin Hong, Weiqi Gao, Siji Zhu, Hui Wang, Ou Huang, Xiaosong Chen, Jianrong He, Yafen Li, Kunwei Shen, Weiguo Chen, Li Zhu
Cancer Res Treat. 2020;52(3):671-679.   Published online January 28, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.387
                                 Cited By 1
A Modified NHL-BFM-95 Regimen Produces Better Outcome Than HyperCVAD in Adult Patients with T-Lymphoblastic Lymphoma, a Two-Institution Experience
Chun Li, Zhi-Jun Wuxiao, Xiaoqin Chen, Guanjun Chen, Yue Lu, Zhongjun Xia, Yang Liang, Hua Wang
Cancer Res Treat. 2020;52(2):573-585.   Published online December 6, 2019    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.542
                              Supplementary         Cited By 2
Impact of Prior Cancer History on the Clinical Outcomes in Advanced Breast Cancer: A Propensity Score–Adjusted, Population-Based Study
Caijin Lin, Jiayi Wu, Shuning Ding, Chihwan Goh, Lisa Andriani, Kunwei Shen, Li Zhu
Cancer Res Treat. 2020;52(2):552-562.   Published online November 18, 2019    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.210
                              Supplementary         Cited By 6
Pretreatment Lymph Node Metastasis as a Prognostic Significance in Cervical Cancer: Comparison between Disease Status
Soo Young Jeong, Hyea Park, Myeong Seon Kim, Jun Hyeok Kang, E Sun Paik, Yoo-Young Lee, Tae Joong Kim, Jeong Won Lee, Byoung-Gie Kim, Duk Soo Bae, Chel Hun Choi
Cancer Res Treat. 2020;52(2):516-523.   Published online October 29, 2019    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.328
                              Supplementary         Cited By 1
An Integrated Nomogram Combining Clinical Factors and Microtubule-Associated Protein 1 Light Chain 3B Expression to Predict Postoperative Prognosis in Patients with Intrahepatic Cholangiocarcinoma
Liang Chen, Hongyuan Fu, Tongyu Lu, Jianye Cai, Wei Liu, Jia Yao, Jinliang Liang, Hui Zhao, Jiebin Zhang, Jun Zheng, Yingcai Zhang, Yang Yang
Cancer Res Treat. 2020;52(2):469-480.   Published online October 7, 2019    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.423
                              Supplementary         Cited By 1
Validation of the 8th Edition of the American Joint Committee on Cancer Staging System for Gallbladder Cancer and Implications for the Follow-up of Patients without Node Dissection
You-Na Sung, Minjeong Song, Jae Hoon Lee, Ki Byung Song, Dae Wook Hwang, Chul-Soo Ahn, Shin Hwang, Seung-Mo Hong
Cancer Res Treat. 2020;52(2):455-468.   Published online October 17, 2019    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.271
                                 Cited By 5
Loss of Heterozygosity at Chromosome 16q Is a Negative Prognostic Factor in Korean Pediatric Patients with Favorable Histology Wilms Tumor: A Report of the Korean Pediatric Hematology Oncology Group (K-PHOG)
Jun Eun Park, O Kyu Noh, Yonghee Lee, Hyoung Soo Choi, Jung Woo Han, Seung Min Hahn, Chuhl Joo Lyu, Ji Won Lee, Keon Hee Yoo, Hong Hoe Koo, Seon-Yong Jeong, Ki Woong Sung
Cancer Res Treat. 2020;52(2):438-445.   Published online September 10, 2019    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.313
                              
Anterior Gradient 3 Promotes Breast Cancer Development and Chemotherapy Response
Qiao Xu, Ying Shao, Jinman Zhang, Huikun Zhang, Yawen Zhao, Xiaoli Liu, Zhifang Guo, Wei Chong, Feng Gu, Yongjie Ma
Cancer Res Treat. 2020;52(1):218-245.   Published online July 8, 2019    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.217
                              Supplementary         Cited By 1
Diabetes Mellitus Is Associated with Inferior Prognosis in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia: A Propensity Score-Matched Analysis
Rui Gao, Tian-Shuo Man, Jin-Hua Liang, Li Wang, Hua-Yuan Zhu, Wei Wu, Lei Fan, Jian-Yong Li, Tao Yang, Wei Xu
Cancer Res Treat. 2020;52(1):189-206.   Published online July 1, 2019    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.122
                              Supplementary      
Identification of Significant Prognostic Tissue Markers Associated with Survival in Upper Urinary Tract Urothelial Carcinoma Patients Treated with Radical Nephroureterectomy: A Retrospective Immunohistochemical Analysis Using Tissue Microarray
Sung Han Kim, Weon Seo Park, Boram Park, Jinsoo Chung, Jae Young Joung, Kang Hyun Lee, Ho Kyung Seo
Cancer Res Treat. 2020;52(1):128-138.   Published online June 19, 2019    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.119
                              Supplementary         Cited By 1
Fibroblast Growth Factor Receptor 1 (FGFR1) Amplification Detected by Droplet Digital Polymerase Chain Reaction (ddPCR) Is a Prognostic Factor in Colorectal Cancers
Jeong Mo Bae, Xianyu Wen, Tae-Shin Kim, Yoonjin Kwak, Nam-Yun Cho, Hye Seung Lee, Gyeong Hoon Kang
Cancer Res Treat. 2020;52(1):74-84.   Published online May 8, 2019    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.062
                              Supplementary         Cited By 8
Korean Cancer Association
E-Submission
EndNote Output Style
Email Alert
Impact factor
SCImago Journal & Country Rank
PubMed Central
MEDLINE/PubMed
Scopus
KoreaMed
KoMCI
ScienceCentral
GoogleScholar
Similarity Check
Crossref Cited-by Linking
CrossMark
Funder Registry
Metadata
ORCID
COPE
Editorial Office
Korean Cancer Association
Room 1824, Gwanghwamun Officia
92 Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul 03186, Korea
TEL: +82-2-3276-2410   FAX: +82-2-792-1410   E-mail: journal@cancer.or.kr
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © Korean Cancer Association.                 Developed in M2PI