| Home | E-Submission | Sitemap | Editorial Office |  
top_img
Cancer Research and Treatment Search > Browse Articles > SearchHead and Neck cancer
Individualized Concurrent Chemotherapy for Patients with Stage III-IVa Nasopharyngeal Carcinoma Receiving Neoadjuvant Chemotherapy Combined with Definitive Intensity-Modulated Radiotherapy
Pengjie Ji, Qiongjiao Lu, Xiaoqiang Chen, Yuebing Chen, Xiane Peng, Zhiwei Chen, Cheng Lin, Shaojun Lin, Jingfeng Zong
Cancer Res Treat. 2023;55(4):1113-1122.   Published online May 11, 2023    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2022.1651
                        Supplementary         Crossref 1
Long-term Survivals, Toxicities and the Role of Chemotherapy in Early-Stage Nasopharyngeal Carcinoma Patients Treated with Intensity-Modulated Radiation Therapy: A Retrospective Study with 15-Year Follow-up
Lin Wang, Jingjing Miao, Huageng Huang, Boyu Chen, Xiao Xiao, Manyi Zhu, Yingshan Liang, Weiwei Xiao, Shaomin Huang, Yinglin Peng, Xiaowu Deng, Xing Lv, Weixiong Xia, Yanqun Xiang, Xiang Guo, Fei Han, Chong Zhao
Cancer Res Treat. 2022;54(1):118-129.   Published online June 7, 2021    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2021.101
                        Supplementary         Web of Science 11  Crossref 10
Re-irradiation with Moderate Hypo-fractionation Using Intensity Modulated Photon or Proton Radiation Therapy in Locally Recurrent Squamous Cell Carcinoma of Nasopharynx
Heerim Nam, Yong Chan Ahn, Kyungmi Yang, Dongryul Oh, Jae Myoung Noh
Cancer Res Treat. 2022;54(1):96-108.   Published online March 26, 2021    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.1349
                           Web of Science 5  Crossref 5
Head and Neck Cancer
Prognostic Value of Serum Epstein-Barr Virus Antibodies and Their Correlation with TNM Classification in Patients with Locoregionally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma
Wan-Ru Zhang, Yu-Yun Du, Chun-Yan Guo, Han-Xing Zhou, Jie-Yi Lin, Xiao-Han Meng, Hao-Yuan Mo, Dong-Hua Luo
Cancer Res Treat. 2021;53(4):991-1003.   Published online January 13, 2021    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.1298
                           Crossref 1
Development and Validation of Web-Based Nomograms to Precisely Predict Survival Outcomes of Non-metastatic Nasopharyngeal Carcinoma in an Endemic Area
Ji-Jin Yao, Li Lin, Tian-Sheng Gao, Wang-Jian Zhang, Wayne R. Lawrence, Jun Ma, Ying Sun
Cancer Res Treat. 2021;53(3):657-670.   Published online December 7, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.899
                        Supplementary         Web of Science 13  Crossref 13
Establishment and Validation of a Nomogram for Nasopharyngeal Carcinoma Patients Concerning the Prognostic Effect of Parotid Lymph Node Metastases
Chao Lin, Xue-Song Sun, Sai-Lan Liu, Xiao-Yun Li, Nian Lu, Xin-Ling Li, Lin-Quan Tang, Ling Guo
Cancer Res Treat. 2020;52(3):855-866.   Published online March 10, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.772
                           Web of Science 2  Crossref 3
Secondary Squamous Cell Carcinoma of the Oral Cavity after Nasopharyngeal Carcinoma
Liyuan Dai, Qigen Fang, Peng Li, Junfu Wu, Xu Zhang
Cancer Res Treat. 2020;52(1):109-116.   Published online May 30, 2019    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.202
                           Web of Science 13  Crossref 10
Patterns of Failure and Survival Trends in 3,808 Patients with Stage II Nasopharyngeal Carcinoma Diagnosed from 1990 to 2012: A Large-Scale Retrospective Cohort Study
Xue-Song Sun, Di-Han Liu, Sai-Lan Liu, Qiu-Yan Chen, Shan-Shan Guo, Yue-Feng Wen, Li-Ting Liu, Hao-Jun Xie, Qing-Nan Tang, Yu-Jing Liang, Xiao-Yun Li, Jin-Jie Yan, Ming-Huang Hong, Jun Ma, Lin-Quan Tang, Hai-Qiang Mai
Cancer Res Treat. 2019;51(4):1449-1463.   Published online March 7, 2019    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.688
                           Web of Science 9  Crossref 8
The Prognostic Value of Albumin-to-Alkaline Phosphatase Ratio before Radical Radiotherapy in Patients with Non-metastatic Nasopharyngeal Carcinoma: A Propensity Score Matching Analysis
Jae Sik Kim, Bhumsuk Keam, Dae Seog Heo, Doo Hee Han, Chae-Seo Rhee, Ji-hoon Kim, Kyeong Cheon Jung, Hong-Gyun Wu
Cancer Res Treat. 2019;51(4):1313-1323.   Published online January 29, 2019    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.503
                           Web of Science 25  Crossref 23
Subdivision of Nasopharyngeal Carcinoma Patients with Bone-Only Metastasis at Diagnosis for Prediction of Survival and Treatment Guidance
Xue-Song Sun, Yu-Jing Liang, Sai-Lan Liu, Qiu-Yan Chen, Shan-Shan Guo, Yue-Feng Wen, Li-Ting Liu, Hao-Jun Xie, Qing-Nan Tang, Xiao-Yun Li, Jin-Jie Yan, Lin-Quan Tang, Hai-Qiang Mai
Cancer Res Treat. 2019;51(4):1259-1268.   Published online January 4, 2019    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.652
                        Supplementary         Web of Science 19  Crossref 15
Prognostic Value and Staging Classification of Lymph Nodal Necrosis in Nasopharyngeal Carcinoma after Intensity-Modulated Radiotherapy
Yanru Feng, Caineng Cao, Qiaoying Hu, Xiaozhong Chen
Cancer Res Treat. 2019;51(3):1222-1230.   Published online December 27, 2018    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.595
                           Web of Science 26  Crossref 24
Reduction of Target Volume and the Corresponding Dose for the Tumor Regression Field after Induction Chemotherapy in Locoregionally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma
Lei Wang, Zheng Wu, Dehuan Xie, Ruifang Zeng, Wanqin Cheng, Jiang Hu, Shaomin Huang, Shu Zhou, Rui Zhong, Yong Su
Cancer Res Treat. 2019;51(2):685-695.   Published online August 13, 2018    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.250
                           Web of Science 22  Crossref 24
Feasibility of Selective Neck Irradiation with Lower Elective Radiation Dose in Treating Nasopharynx Cancer Patients
Won Kyung Cho, Dongryul Oh, Eonju Lee, Tae Gyu Kim, Hyebin Lee, Heerim Nam, Jae Myoung Noh, Yong Chan Ahn
Cancer Res Treat. 2019;51(2):603-610.   Published online July 18, 2018    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.240
                           Web of Science 20  Crossref 19
Plasma Macrophage Migration Inhibitory Factor and CCL3 as Potential Biomarkers for Distinguishing Patients with Nasopharyngeal Carcinoma from High-Risk Individuals Who Have Positive Epstein-Barr Virus Capsid Antigen-Specific IgA
Ning Xue, Jian-Hua Lin, Shan Xing, Dan Liu, Shi-Bing Li, Yan-Zhen Lai, Xue-Ping Wang, Min-Jie Mao, Qian Zhong, Mu-Sheng Zeng, Wan-Li Liu
Cancer Res Treat. 2019;51(1):378-390.   Published online May 29, 2018    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.070
                        Supplementary         Web of Science 2  Crossref 2
Longitudinal Assessment of Intravoxel Incoherent Motion Diffusion Weighted Imaging in Evaluating the Radio-sensitivity of Nasopharyngeal Carcinoma Treated with Intensity-Modulated Radiation Therapy
Youping Xiao, Ying Chen, Yunbin Chen, Zhuangzhen He, Yiqi Yao, Jianji Pan
Cancer Res Treat. 2019;51(1):345-356.   Published online May 14, 2018    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.089
                           Web of Science 16  Crossref 16
Paranasal Sinus Invasion in Nasopharyngeal Carcinoma after Intensity-Modulated Radiotherapy
Caineng Cao, Feng Jiang, Qifeng Jin, Ting Jin, Shuang Huang, Qiaoying Hu, Yuanyuan Chen, Yongfeng Piao, Yonghong Hua, Xinglai Feng, Xiaozhong Chen
Cancer Res Treat. 2019;51(1):73-79.   Published online February 26, 2018    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.607
                           Web of Science 8  Crossref 7
The Characteristics and Survival Outcomes in Patients Aged 70 Years and Older with Nasopharyngeal Carcinoma in the Intensity-Modulated Radiotherapy Era
Ya-Nan Jin, Wang-Jian Zhang, Xiu-Yu Cai, Mei-Su Li, Wayne R. Lawrence, Si-Yang Wang, Dong-Mei Mai, Yu-Yun Du, Dong-Hua Luo, Hao-Yuan Mo
Cancer Res Treat. 2019;51(1):34-42.   Published online February 6, 2018    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.551
                           Web of Science 14  Crossref 12
Induction Chemotherapy Plus Concurrent Chemoradiotherapy Versus Concurrent Chemoradiotherapy Alone in Locoregionally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma in Children and Adolescents: A Matched Cohort Analysis
Yang Li, Lin-Quan Tang, Li-Ting Liu, Shan-Shan Guo, Yu-Jing Liang, Xue-Song Sun, Qing-Nan Tang, Jin-Xin Bei, Jing Tan, Shuai Chen, Jun Ma, Chong Zhao, Qiu-Yan Chen, Hai-Qiang Mai
Cancer Res Treat. 2018;50(4):1304-1315.   Published online January 8, 2018    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.463
                        Supplementary         Web of Science 18  Crossref 14
Proposal of a Pretreatment Nomogram for Predicting Local Recurrence after Intensity-Modulated Radiation Therapy in T4 Nasopharyngeal Carcinoma: A Retrospective Review of 415 Chinese Patients
Lu-Lu Zhang, Yi-Yang Li, Jiang Hu, Guan-Qun Zhou, Lei Chen, Wen-Fei Li, Ai-Hua Lin, Jun Ma, Zhen-Yu Qi, Ying Sun
Cancer Res Treat. 2018;50(4):1084-1095.   Published online November 15, 2017    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.359
                           Web of Science 18  Crossref 17
Combination of Tumor Volume and Epstein-Barr Virus DNA Improved Prognostic Stratification of Stage II Nasopharyngeal Carcinoma in the Intensity Modulated Radiotherapy Era: A Large-Scale Cohort Study
Qiu-Yan Chen, Shao-Yan Guo, Lin-Quan Tang, Tong-Yu Lu, Bo-Lin Chen, Qi-Yu Zhong, Meng-Sha Zou, Qing-Nan Tang, Wen-Hui Chen, Shan-Shan Guo, Li-Ting Liu, Yang Li, Ling Guo, Hao-Yuan Mo, Rui Sun, Dong-Hua Luo, Chong Zhao, Ka-Jia Cao, Chao-Nan Qian, Xiang Guo, Mu-Sheng Zeng, Hai-Qiang Mai
Cancer Res Treat. 2018;50(3):861-871.   Published online September 13, 2017    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.237
                        Supplementary         Web of Science 37  Crossref 38
Neutropenia during the First Cycle of Induction Chemotherapy Is Prognostic for Poor Survival in Locoregionally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma: A Real-World Study in an Endemic Area
Cheng Xu, Shi-Ping Yang, Yuan Zhang, Ling-Long Tang, Guan-Qun Zhou, Xu Liu, Yan-Ping Mao, Rui Guo, Wen-Fei Li, Lei Chen, Ai-Hua Lin, Ying Sun, Jun Ma
Cancer Res Treat. 2018;50(3):777-790.   Published online July 24, 2017    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.255
                        Supplementary         Web of Science 6  Crossref 8
Pretreatment Serum Amyloid A and C-reactive Protein Comparing with Epstein-Barr Virus DNA as Prognostic Indicators in Patients with Nasopharyngeal Carcinoma: A Prospective Study
Qiu-Yan Chen, Qing-Nan Tang, Lin-Quan Tang, Wen-Hui Chen, Shan-Shan Guo, Li-Ting Liu, Chao-Feng Li, Yang Li, Yu-Jing Liang, Xue-Song Sun, Ling Guo, Hao-Yuan Mo, Rui Sun, Dong-Hua Luo, Yu-Ying Fan, Yan He, Ming-Yuan Chen, Ka-Jia Cao, Chao-Nan Qian, Xiang Guo, Hai-Qiang Mai
Cancer Res Treat. 2018;50(3):701-711.   Published online July 14, 2017    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.180
                        Supplementary         Web of Science 13  Crossref 10
The Prognostic Value of Treatment-Related Lymphopenia in Nasopharyngeal Carcinoma Patients
Li-Ting Liu, Qiu-Yan Chen, Lin-Quan Tang, Shan-Shan Guo, Ling Guo, Hao-Yuan Mo, Ming-Yuan Chen, Chong Zhao, Xiang Guo, Chao-Nan Qian, Mu-Sheng Zeng, Jin-Xin Bei, Jing Tan, Shuai Chen, Ming-Huang Hong, Jian-Yong Shao, Ying Sun, Jun Ma, Hai-Qiang Mai
Cancer Res Treat. 2018;50(1):19-29.   Published online April 5, 2017    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2016.595
                        Supplementary         Web of Science 57  Crossref 54
Clinicopathologic Characteristics and Prognosis of Tongue Squamous Cell Carcinoma in Patients with and without a History of Radiation for Nasopharyngeal Carcinoma: A Matched Case-Control Study
Peng Zhang, Li Zhang, Hui Liu, Lei Zhao, Yong Li, Jing-Xian Shen, Qing Liu, Meng-Zhong Liu, Mian Xi
Cancer Res Treat. 2017;49(3):695-705.   Published online October 11, 2016    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2016.317
                           Web of Science 17  Crossref 13
Magnetic Resonance Imaging–Detected Intracranial Extension in the T4 Classification Nasopharyngeal Carcinoma with Intensity-Modulated Radiotherapy
Caineng Cao, Jingwei Luo, Li Gao, Junlin Yi, Xiaodong Huang, Suyan Li, Jianping Xiao, Zhong Zhang, Guozhen Xu
Cancer Res Treat. 2017;49(2):518-525.   Published online August 24, 2016    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2016.299
                           Web of Science 16  Crossref 17
The Clinical Usefulness of 18F-Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography (PET) to Predict Oncologic Outcomes and PET-Based Radiotherapeutic Considerations in Locally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma
Hong In Yoon, Kyung Hwan Kim, Jeongshim Lee, Yun Ho Roh, Mijin Yun, Byoung Chul Cho, Chang Geol Lee, Ki Chang Keum
Cancer Res Treat. 2016;48(3):928-941.   Published online December 11, 2015    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2015.275
                        Supplementary         Web of Science 10  Crossref 10
Tumor Volume Reduction Rate during Adaptive Radiation Therapy as a Prognosticator for Nasopharyngeal Cancer
Hyebin Lee, Yong Chan Ahn, Dongryul Oh, Heerim Nam, Jae Myoung Noh, Su Yeon Park
Cancer Res Treat. 2016;48(2):537-545.   Published online July 14, 2015    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2015.081
                           Web of Science 25  Crossref 24
ZNF488 Enhances the Invasion and Tumorigenesis in Nasopharyngeal Carcinoma Via the Wnt Signaling Pathway Involving Epithelial Mesenchymal Transition
Dan Zong, Li Yin, Qian Zhong, Wen-jie Guo, Jian-hua Xu, Ning Jiang, Zhi-rui Lin, Man-zhi Li, Ping Han, Lin Xu, Xia He, Mu-sheng Zeng
Cancer Res Treat. 2016;48(1):334-344.   Published online March 12, 2015    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2014.311
                           Web of Science 23  Crossref 21
Role of Chemotherapy in Stage II Nasopharyngeal Carcinoma Treated with Curative Radiotherapy
Min Kyu Kang, Dongryul Oh, Kwan Ho Cho, Sung Ho Moon, Hong-Gyun Wu, Dae-Seog Heo, Yong Chan Ahn, Keunchil Park, Hyo Jung Park, Jun Su Park, Ki Chang Keum, Jihye Cha, Jun Won Kim, Yeon-Sil Kim, Jin Hyoung Kang, Young-Taek Oh, Ji-Yoon Kim, Sung Hwan Kim, Jin-Hee Kim, Chang Geol Lee
Cancer Res Treat. 2015;47(4):871-878.   Published online February 13, 2015    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2014.141
                           Web of Science 23  Crossref 16
Metronomic S-1 Adjuvant Chemotherapy Improves Survival in Patients with Locoregionally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma
Yi-Feng Yu, Peng Wu, Rui Zhuo, San-Gang Wu
Received December 20, 2023   Accepted February 18, 2024   Published online February 19, 2024
DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2023.1343    
[Epub ahead of print]
                           Crossref 1
Korean Cancer Association
E-Submission
EndNote Output Style
Email Alert
Journal Impact Factor 4.1
SCImago Journal & Country Rank
PubMed Central
MEDLINE/PubMed
Scopus
KoreaMed
KoMCI
ScienceCentral
GoogleScholar
Similarity Check
Crossref Cited-by Linking
CrossMark
Funder Registry
Metadata
ORCID
COPE
Editorial Office
Korean Cancer Association
Room 1824, Gwanghwamun Officia
92 Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul 03186, Korea
TEL: +82-2-3276-2410   FAX: +82-2-792-1410   E-mail: journal@cancer.or.kr
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © Korean Cancer Association.                 Developed in M2PI